🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Római dokumentumok
következő 🡲

Római dokumentumok, Bp., 1991-: a →Szent István Társulat kiadványsorozata. Szerk. →Németh László. - 1. Hittani Kongr.: A ker. elmélkedés néhány szempontja. Levél a Kat. Egyh. pp-eihez. Ford. Balla László. 1991. - 2. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsa: Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. Ford. Németh László. 1991. - 3. Kat. Nevelés Kongr-ja: Irányelvek az egyh. társadalmi tanításának tanulmányozásához és oktatásához a papképzésben. Ford. Csepregi Katalin. 1992. - 4. Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács: II. Ökumenikus direktórium az ökumenizmus elveinek és szabályainak alkalmazásáról. Ford. Diós István. 1996. - 5. Kat. Nevelés Kongr-ja-Világiak Pápai Tanácsa-Kultúra Pápai Tanácsa: Az Egyh. jelenléte az egyetemen és az egy. kultúrában. Ford. Pákozdi István. 1996. - 6. Klérus Kongr-ja (et al.): Rendelkezés a világi hívőknek a lelkipásztori szolgálatban való együttműködéséről. Ford. Diós István. 1998. - 7. Nemzetk. Teol. Biz.: A megváltás teol-jával kapcsolatos néhány kérdés. Ford. Vanyó László. 1997. - 8. Nemzetk. Teol. Biz.: A keresztények és a vallások. Ford. Várnai Jakab. 1998. - 9. Egészségügy Pápai Tanácsa: Az eü-ben dolgozók chartája. Ford. Leszkovszky Gy. Pál. 1998. - 10. Nemzetk. Teol. Biz.: A Szentírás és a krisztológia. Ford. Várnai Jakab. 1998. - 11. Egyh. Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyh. levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél. Ford. Bertus Ildikó. 1998 - 12. Család Pápai Tanácsa: A gyóntató atyák vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében. Ford. Diós István. 1999. - 13. Család Pápai Tanácsa: Demográfiai fejlődésfolyamatok, etikai és pasztorális szempontok. Nyilatkozat a születések világméretű visszaeséséről az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évford-ja alk. Ford. Váróczi Zsuzsa. 1999. - 14. Család Pápai Tanácsa: Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége. Segítő útmutatás a családban való neveléshez. Ford. Kiss B. Zsolt. 1999. - 15. Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongr-ja: A szerz. intézmények közötti együttműködés a képzésben. Rendelkezés. Ford. Csík Krisztina, Várnai Jakab. 1999. - 16. Klérus Kongr-ja: A pap, az Ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vez-je a harmadik ker. évezred távlatában. Ford. Németh László. 1999. - 17. Kat. Nevelés Kongr-ja-Klérus Kongr-ja: Az állandó diakónusok képzésének alapszabályzata. - Az állandó diakónusok életének és szolgálatának direktóriuma. Ford. Diós István. 2001. - 18. Istentiszteleti és Szentségi Kongr.: Liturgiam Authenticam. A népnyelvek használata a Róm. Lit. kv-einek kiadásaiban. 5. instrukció a II. Vat. Zsin. szt liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról. Ford. Rihmer Zoltán. 2001. - 19. Cor Unum Pápai Tanács: Éhezés a világban. Kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris fejlődés. Ford. Somorjai Ádám. 2002. - 20. Istentiszteleti és Szentségi Kongr.: Rendelkezés az Eukarisztia titkának megünnepléséről. Ford. Orsz. Lit. Tanács. 2002. - 21. Istentiszteleti és Szentségi Kongr.: Körlevél a húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről. Ford. uaz. 2002. - 22. Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongr-ja: A szerz. élet szemlélődő dimenziója. A kongr. 1980. III. 4-7-i plenáris ülésének dokumentuma. - A szemlélődő élet és a monasztikus szerzetesnők klauzúrája. Instrukció, 1999. V. 1. Ford. Beke Tünde Lídia. 2003. - 23. Klérus Kongr-ja: A pap mint a pléb. közösség pásztora és vezetője. Ford. Diós István. 2003. - 24. Hittani Kongr.: Megfontolások az azonos nemű személyek együttélésének törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről. Ford. uő. 2003. - 25. Varietates Legitimae - A róm. lit. és az inkulturáció. 4. instrukció a II. Vat. Zsin. szt liturgáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról. Ford. Rihmer Zoltán. 2003. - 26. Istentiszteleti és Szentségi Kongr.: Redemptionis Sacramentum. Instrukció egyes megtartandó, ill. kerülendő dolgokról a legszentebb Euch-val kapcsolatban. Ford. uő. 2004. - 27. Hittani Kongr.: Levél a Kat. Egyh. pp-eihez a férfi és a nő együttműködéséről az Egyházban és a világban. Ford. Diós István. 2004. - 28. Istentiszteleti és Szentségi Kongr.: Az Eukarisztia éve. Kezdeményezések és javaslatok. Ford. uő. 2004. - 29. Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongr-ja: Újraindulás Krisztustól. A megszentelt élet megújult elköteleződése a harmadik évezredben. Ford. Tőzsér Endre. 2005. - 30. Törvényszövegek Pápai Tanácsa: Dignitas connubii. Instrukció az egyhm. és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról. Ford. Csordás Eörs. 2005. - 31. Istentiszteleti és Szentségi Kongr.: A népi jámborság és liturgia direktóriuma. Alapelvek és iránymutatók. Ford. Domokos György. 2005. - 32. Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsa: Krisztus szeretete a vándorlók iránt. Ford. Cserháti Ferenc. 2005. **