🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
következő 🡲

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, 1951-: a magyar katolikus egyház egyházi személyek szociális gondjait enyhítő szerve. - Előzménye: 1950. VIII. 29/30: az →Állam és Egyház közti megállapodás során Paritásos Biz-ot hoztak létre 2 albizottsággal. A szoc. albiz. tagja egyh. részről →Hagyó-Kovács Gyula OCist, →Nagy Vencel OSB, →Szabó Erna SC; áll. részről Veres József, Simon Lajos, Cséki Sándor államtitkár. A biz. feladata volt a beteg és keresőképtelen szerz-ek helyzetének rendezése, ill. a munkaképesek elhelyezkedésének segítése kórházakban, gyárakban, isk-kban. Az áll. 440 fő részére biztosított 5 →szociális otthont korábbi egyh. épületekben. - 1951. VI. 5: a MKPK létrehozta a Római Katolikus Egyházi Kegydíjasok és Betegek Szeretetszolgálatát (EKBESZ), később a ~ nevet kapta. Irodája 1992-ig a piar. rházban (VIII. ker. Mikszáth Kálmán tér 1.) volt. Új feladatul kapta az otthonokon kívül élő idős és beteg szerz-ekről való gondoskodást, ez kezdetben azt jelentette, hogy kegydíjat eszközölt ki számukra az államtól, később elérte, hogy a nyugdíj megállapításakor a szerz. éveket is beszámították. Ügyvezető ig-ja mindvégig →Szörényi (Holács) Gábor SJ, helyettese Szabó Erna SC. - 1953: megalapította a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetet, s egyhm-nként az Ostya- és Tp-ellátó Biz-ot. - Mivel az ellátásra szoruló szerz-ek száma egyre nőtt, ezért az →Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulásával egyh. fenntartású otthonokat létesítettek 1953: Pécsett (1994: Bp., XI. ker. Ménesi út 27-be költözött), 1954: Püspökszentlászlón, 1955: Verőcemaroson. A ppi kar megbízta az EKBESZ-t, hogy szervezzen és működtessen újabb egyh. szoc. intézményeket. Így alakult 1953: Székesfehérvárott az Orsz. Papi Otthon egyhm-s papok számára; 1954: a bagolyirtási Stella Üdülő (Mátraszentimre) és a hévízi Szt József Otthon; 1959: a piliscsabai otthon 25 nővérnek. 1961: a pécsi Prohászka Otthon pap-édesanyák és egyh. női alkalmazottak részére. - 1980: elnöke Szakos Gyula pp., ügyvezető ig-ja Virányi Ottó Piar, helyettesei Zalán Katalin M. Luciana SC, Kisgergely József Bálint OCist. - Intézményeinek tevékenységi köre 1981-től fokozatosan bővült: 1981. VII. 28: →Huszonharmadik XXIII. János Szeretetotthon (Bp., Farkasrét) 120 világi hívő számára; 1982. IX. 19: →Vak Gyermekek Szent Anna Otthona (Bp., Batthyány tér, 1991: Béla király út); 1983. XII. 17: Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Egészségügyi Gyermekotthonainak Kirendeltsége (iroda: Bp., XI. ker. Ulászló u. 15.); 1984. IX. 24: Szent Margit Szeretetszolgálat-Képző (Pécs), megnyílt 9 növ-kel; XII. 11: Pax Otthon (Tiszaalpár) 26 világi hívő számára; 1986. VII. 28: →Lékai László Betegotthon (Bp-Máriaremete); IX. 25: →Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthon (Ipolytölgyes) 120 fogyatékos és sérült gyermek részére; XI. 1: megkezdődött a deviáns pasztoráció; XII. 21: Siketek Szent József Otthona (Bp., VIII. Tömő u.); 1988. IX. 15: Alkoholistákat Mentő Szolgálat (Bp., VIII. Őr u.); XII. 22: →Szamaritánus Egyesület; 1989. V. 1: telefon-lelkisegély szolgálat (2 állomással indult); 1990. I. 5: a HID Családsegítő Közp.; VII. 21: Emmaus Idősek Otthona; 1991: a ~ hatáskörébe került 7 áll. fenntartású otthon; 1993. III. 31: Értelmi Fogyatékosok Árpádházi Szt Margit Napközi Otthona (Bp., XI. ker. Rátz László u. 73.); 1994. XII. 18: →Soroksári Názáret Otthon 30 fő számára. Virányi Ottó Piar