🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Réthly
következő 🡲

Réthly Antal (Bp., 1879. máj. 3.-Bp., 1975. szept. 21.): meteorológus. - A középisk-t és az egy. földr. szakát Bpen végezte. Még egy. hallg. korában, 1900: a Meteorol. Int. szolgálatában az ógyallai csillagdában dolg. 1904. VI. 24: az Orsz. Meteorol. Int. asszisztense, 1903-14: a honi földrengések adatainak gyűjtésével és földolgozásával foglalkozott. 1912. IV. 20: a kolozsvári egy. dr-rá avatta. 1913: az első m. Adria-kutató csop. meteorológusa, 1917: a bpi Kertészeti Tanint. éghajlattan előadója, 1923. VI. 21: az egy. közg. kar, 1935. X. 5: a műegy. éghajlattan mtanára. 1925. I. 25: Az Időjárás c. szakfolyóir. megmentésére ~ kezdeményezésére alakult meg a M. Meteorol. Társ. 1925-27: a török meteorol. int. megszervezője és ig-ja. 1928: megkezdte az első nemz. éghajlati atlasz szerk-ét, amit 134 térképpel 1934: kiadott. 1933: a bpi Meteorol. Int. ig-helyettese, 1934-1948. V. 15: nyugdíjazásáig ig-ja. 1936. IX. 4: műegy. rk., 1943: ny. r. tanár. - 1941: a SZIA IV. o. tagja, 1947(?)-51(?): főtitkára. 1972: a földr-tud. dr-a. - Képzett fiatalokkal bőv. a szolgálatot, Budakeszin földmágnességi obszervatóriumot rendezett be. A Közegészségügyi Int-tel megkezdte a főv. levegőszennyezettségi mintavételét, bev. az időjárási előrejelző szolg-ot. Éghajlatkutató és csapadékmérő állomásokat létesített, 1945: ~ szervezte újjá az időjárásjelző állomások hálózatát. - M: Jelentés a M. Kir. Orsz. Meteorol. és Földmágnességi Int. és az Ógyallai Közp. Obszervatórium 1900... évi működéséről. Bp., 1901. - Az Ógyallai M. Kir. Orsz. Meteorol. és Földmágnességi Obszervatórium kvtárának név- és tárgymutatója. Az 1903. é. szaporulat jegyzéke. 1-2. füz. Összeáll. Uo., 1903-04. - Tanulm-úti jelentés. (a holl. és ném. meteorol. és földrengési observatóriumokról) Uo., 1907. - A földrengésekről, kül. tek. az Alföldre és Kecskemétre. Dri ért. Uo., 1912. - Berecz Ede (1840-1910). Uo., 1910. (Klny. Az Időjárás) - A földrengésekről. Uo., 1911. - Földrengések a Balaton környékén. Uo., 1912. (ném-ül Bécs, 1912) - Adatok a m. kir. Ampelológiai Int. szőlészeti meteorol. állomásainak klímájához 1901-1908. Uo., 1913. - Adatok az erdészeti kísérleti állomások meteorol. viszonyaihoz. Uo., 1914. - Adatok Pest és Buda szélviszonyaihoz. Uo., 1914. - A tengerkutatásról. Temesvár, 1914. - Az időjárás és éghajlat. Bp., 1921. - Az időjárás és az éghajlattan a gyógynövénytermelés és gyűjtés szolgálatában. Uo., 1921. - Tereszübaty dzseviey mütalba vekhaida mahszusz thalimatname. Stamboul, 1926. - Szentgyörgyi Weisz József dr. életrajza. Bp., 1931. (Klny. Az Időjárás) - Az Alföld csapadékviszonyai. Uo., 1933. - Az Alföld csapadékviszonyai és a fásítás mikroklimatológiai indokolása. Uo., 1934. (Klny. Vízügyi Közlem.) - A Balaton meteorol. szolgálata és éghajlata. Balatonfüred, 1936. - Megváltoztatta-e éghajlatunkat az ármentesítés? Uo., 1936. - Barométer-összehasonlítások a bpi törzsműszer és külf. főműszerek között (1906-1936). Berkes Zoltánnal. Uo., 1937. - Mo. éghajlata. Uo., 1937. - A felhőzet fokozatos nagyobbodása Bpen 1861-1937. Uo., 1938. (Klny. Az Időjárás) - Időjárás-éghajlat és Mo. éghajlata. Bacsó Nándorral. Uo., 1938. - Barométerösszehasonlítások DK-Eu-ban és Olaszo-ban. Béll Bélával. Uo., 1939. - A légkör. Szerk. Uo., 1939. (A term. világa 2.) - Balaton és környékének éghajlata. Pécs, 1940. - Erdély éghajlata. Bp., 1940. (Klny. Term-tud. Közl.) - Br. Friesenhof Gergely emlékezete. Uo., 1940. (Klny. Az Időjárás) - Dr. Homoródi Anderkó Aurél 1869-1940. (Klny. uo.) - Titkári jelentés a M. Meteorol. Társ. 1940. évi működéséről. Uo., 1941. - A Meteorol. Int. 70 éves. Uo., 1941. (Klny. Az Időjárás) - Csillagászati és Meteorol. lex. Szerk. Lassovszky Károllyal. Bp., 1943. (A Búvár kv-ei 21.) - A hegyi obszervatóriumok és a Horthy-csúcs. Uo., 1943. (A kis Akad. kvt-a 58.) - Marczell György emlékezete. Uo., 1943. (Klny. Az Időjárás) - Róna Zsigmond (1860-1941). Uo., 1943. (Klny. uo.) - Bogdánfy Ödön (1863-1944) meteorol. működése. Uo., 1944. - Debrecen csapadékviszonyai 1854-1943. Uo., 1945. - Bp. éghajlata. Uo., 1947. - Kárpátmedence földrengései 455-1918. Uo., 1952. - Időjárási események és elemi csapások Mo-on 1700-ig. Uo., 1962. - Nordlichtbeobachtungen in Ungarn (1523-1960). Berkes Zoltánnal. Uo., 1963. - Időjárási események... 1701-től 1800-ig. Uo., 1970. - Szerk. 1925-26: Héjjas Endrével, 1945-47: egyedül Az Időjárás c. szaklapot. T.E.

Időjárás 1939. (~ 60 é.); 1944. (Aujeszky László: ~ visszavonult a Meteorol. Int. éléről); 1959:190. (Berkes Zoltán: ~ 80 é.); 1974:4. (Zách Alfréd-Szakály József: ~ 95 é.); 1975:5. sz. (~). - SZIA tagajánl. 1941:40. - A M. kir. József Nádor Műszaki és Gazd. tud. Egy. Mezőgazd. és Állatorvosi Karának előadói javaslata ~ c. egy. ny. r. tanári címmel való kitüntetése tárgyában Bp., 1943. - M. Nemz. 1975. IX. 27. - R. A. emlékkv. Uo., 1975. - Földr. Közl. 1976:1/2. sz. (Kádár László: Sermo supra sepulcrum A. R.) - Földtani Közl. 1976:87. - MÉL III:654. - Légkör 2000:4. sz. 11. (Sarbak Gábor: Kiegészítések ~ kk. időjárási adataihoz)