🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Répássy
következő 🡲

Répássy Ernesztin Erzsébet, OSUR (Ónod, Borsod vm., 1898. nov. 17.-Bp., 1971. okt. 7.): házfőnöknő, igazgatónő. - Kassán lépett a r-be. 1916. X. 21: tette első, 1919. XI. 23: örök fog-át. Közben 1918. VII. 15: tanítónői okl-et szerzett. 1918: a kassai orsolyita polg., 1919: el. isk-ban, 1922: a dombóvári polg. isk-ban tanított. 1926: Bpen mat-termtud. szakon tanári okl-et szerzett. 1927: a dombóvári tanítóképzőben tanár, közben a szegedi főisk-n 1930: tanítóképzői tanári okl-et szerzett. 1937: a dombóvári r.k. tanítóképzőint. ig-ja, ped-fil. tanára, házfőnöknő. Az iskolák államosítása után 1948. XII: Kisvárdán főnöknő. - 1950. VI: a szerzetesrendek föloszlatása után Bpen a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet irodai dolgozója. - M: A dombóvári Szt Orsolya-rendi tanítóképző-int. értes. az 1936/37-1937/38. isk. évről. 1-2. füz. Szerk. Dombóvár, 1937-38. - A dombóvári Szt Orsolya-rendi tanítóképző-int. és leánylíceum évkv-e az 1938/39-1943/44. isk. évről. 1-6. füz. Szerk. Uo., 1939-44. 88

Jámbor 1942:62. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban) - Mácsik Teréz Auguszta OSU közlése

Répássy János (Hernádnémeti, Zemplén vm., 1844. febr. 2.-Bp., 1926. jan. 9.): plébános, író. - Iskoláit a miskolci algimn-ban és az egri líceumban végezte. Az egri papnev. int. M. Egyhirod. Isk-jában föltűnt írói tehetsége. Fölszentelése után mint poroszlói kp-t a M. Állam szerkesztői fölhívták Pestre a lap b. munk-nak. 14 hónapig dolgozott itt. Jászapátiban kp., onnan Egerbe ment szegyh. hitszónoknak és tanítóképezdei tanárnak; tanította Gárdonyi Gézát is. Saját kérelmére 1886. X: alsóábrányi plnossá nevezték ki, ezután a lelkipásztorkodásnak élt. 1906: nyugalomba vonult. 1915: a SZIA I. o. tagja. - Az 1870-es években munk. volt a M. Állam, Religio, Kat. Néplap, M. Sion, Egri Egyhm. Közl. és 7 é. a Népisk. Tanügy c. lapnak. - Fm: ~ költeményei. Eger, 1872. - A népisk. hitokt. módszertana. Uo., 1873. - Kath. egyhtört. a Szentlélek eljövetelétől korunkig. Uo., 1873. - Kis m. nyelvtan. Uo., 1873. - Karácsonyi pásztorjáték. Uo., 1877. - A szónoklattan alapvonalai. Uo., 1882. - A bűnbánat szentsége. Uo., 1883. - A róm. kath. káté alapos és könnyen felfogható értelmezése válogatott tört. példákkal. Segédkv. Írta Deharbe J. Ford. 1-5. köt. Eger, 1886. - Újabb költemények. Uo., 1896. - Hárfahangok. Uo., 1899. - 1874-75: szerk. és kiad. az egri Népisk., 1878-83: szerk. az egri Népisk. Tanügy c. lapot. - Álneve és jegyei: Ribizke; (?); (!); -p-. 88

M. Sion 1888:782. (*Hernádpetri, II. 3.) - Koncz 1892:206. - Szinnyei XI:789. - Heves vm. 1910:397. - Egri Egyhm. Közl. 1926:26. (Babik József: ~) - Miskolci Napló 1926:36. (Tóth Kálmán: Az ábrányi remete) - KL IV:82. - MÉL II:505. - Heves m. sajtóbibliogr. 1972:22. - Puskás 1980:98.

Répássy Magdolna Renata, KN (Miskolc, Borsod vm., 1906. okt. 6.-Miskolc, 1992. ápr. 9.): szerzetesnő. - A Testnevelési Főisk. elvégzése után 1931. VII. 8: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1937. VII. 21: tette. Zsámbékon tornatanár. - A szétszóratás után 1950 őszén Miskolcon rokonok fogadták be, majd Bpen tanított. r.k.