Magyar Katolikus Lexikon > R > Rényi


Rényi József (Esztergom, Esztergom vm., 1871. febr. 16.-Genf, Svájc, 1923. okt. 17.): jogász, egyetemi tanár. - 1882-87: az esztergomi bencés gimn-ban tanult, a bpi tudegy-en jogot végzett. 1891: joghallg. korában mozgalmat kezdeményezett a Válaszirat érdekében, melyben a m. egy. ifj. a bukaresti diákok Eu-ban terjesztett magyarellenes röpiratára válaszolt. 1891/92: az Egyetemi Kör elnöke, 1892 tavaszán kezdeményezője az első m. főisk. diákkongresszus összehívásának. Külf. tanulmányút után 1894: a Belügymin. szolgálatába lépett, 1895: a VKM-ben fogalmazó, min. titkár Wlassics Gyula mellett, 1900: a bpi tudegy-en a m. közig. jog mtanára, 1904. VII: a József Műegy-en a közig. jog mtanára, 1905. V. 26: a közig. jog és jogenciklopédia rk. tanára, 1907. VII. 9: ny.r. tanára. 1917. II. 15: nyugdíjazták. - A M. jogi lex., a Közgazd. lex., a Pallas nagy lexikona és a Révai nagy lexikona munk. - M: A helyi önkormányzat és a felette gyakorolt áll. felügyelet elve és jogrendszere, kül. tek. a kormányhatósági felügyeletre. Bp., 1896. - Dolgozatok az ang. és fr. közig. jog köréből. Uo., 1899. (Klny. M. jogi lex.) - A gyülekezeti jog. Tanulm. a rendőri közig. köréből. Uo., 1900. - A felelősségi rendszer mint jövendő közegészségügyi közigazgatásunk alapja. Uo., 1901. - Külügyi közig. Uo., 1912. (Klny. Jogállam) - Az ex-lex jogi kérdései. Uo., 1914. (Klny. Adó- és Illetékügyi Szle) - A törvényhatósági intézmény tört. fejlődése. Uo., 1914. (Klny. Kat. Szle) - 1892. I. 14-VIII. 25: az Egyetemi Lapok fel. szerk-je. - Betűjegye: R. (Egy. Lpk.) 88

Szinnyei XI:783. (*febr. 16.) - Zelovich 1922:356. - Révai XVI:168; XX:779. - Balogh 1939:51. (*febr. 15.) - Viczián 1978:12. (27.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)