🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Régi magyar nyelvemlékek
következő 🡲

Régi magyar nyelvemlékek, RMNY, 1838-1888: a Magyar Tudományos Akadémia forrásmű-sorozata. - Számozott kötetei: I. 1/2. Temetési Beszéd és könyörgés. Bev. Ocskay Antal Ó-testamentomi néhány könyv. S.a.r. Szávay Antal. Bev. Döbrentey Gábor. 1838. - II. 1/2. Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságos könyve 1513. Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1342-1599. 1840. - III/1/2. Tatrosi másolat 1466-ból. Jegyz. Jászay Pál Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1540-1600. (Összegyűjt. és szerk. Döbrentey Gábor) 1842. - IV. 1. Góry sziromirat (Codex) Bev. és jegyz. (Döbrentei Gábor 1846. - IV. 2. Egyházi vegyes könyv. S.a.r. 1846: Döbrentey Gábor, az eredetivel összevetette és előszóval ell. Volf György. 1888. - V. A Jordányszky-codex bibliafordításai. S.a.r. és kiad. Toldy Ferenc. A kész nyomtatványt az eredetivel összevetette, a Csemez-töredék szövegével kieg. és előszóval ell. Volf György. 1888. 88

MTA kiadványai 1828-1950. Bp., 1978:415.