🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rátkay
következő 🡲

Rátkay Ádám Benedek, nagytábori, 1687-től gr. (Bellec vára, Zagorje vm., 1680. nov. 30. [ker. n.]-Stenjevac vára, 1718 k.): megyéspüspök. - R. Zsigmond ezr. és Erdődy Kata fia. 1704: stenjevaci plnos, zágrábi knk., apát, 1708: szebenikói vál. pp. I. József 1709. V. 27: kinevezte zengg-modrusi pp-ké, a p. 1712. IX. 26: erősítette meg. A város bepanaszolta Rómában, mert megerősítése előtt élt a főpapi jelvényekkel és gyakorolta joghatóságát. A remetei pálos ktorban temették el. - Utóda a szebenikói c-en 1709: Fürstenbuch Gottfried Ferenc br., a zengg-modrusi széken 1718. IV. 16: Pohmajevich Miklós. 88

LBE:503. - Nagy IX:658. - Mendlik 1864:121. (1712-17: pp., s.v. Rattkay) - Gams 1873:389. (57.) (s.v. Rattkay) - Fraknói 1895:547. (s.v. Rátkay) - Schem. Z-M. 1916:35. (10.) (s.v. Ratkaj) - Kisbán I:46. (†1717) (s.v. Ratkay); II:11. (szerinte 1719: a remetei monostornak 1000 Ft értékű tp. edényt adományozott) - Ritzler-Sefrin V:350.

Rátkay János, nagytábori, br., SJ (Pettau, Stájero., 1647. máj. 22.-Carichi redukció, Mexikó, 1684. nov. 9.): hithirdető, vértanú. - I. Lipót (ur. 1657-1705) udvarában apród, 1660 k. hazatért. 1664. XI. 13: belépett a r-be, Nagyszombatban tanult, majd grammatikát és humaniórákat tanított. 1678 tavaszán amerikai miszióba kérte magát, erről I. Lipótnak sem sikerült lebeszélnie; nyáron sevillai misszion-képző int-ben a sp. nyelv és indián nyelvjárások mellett kézműves mesterségeket tanult. 1680 nyarán letette fogadalmait. VII. 11: Cadizban szállt hajóra, útközben lelkigyakorlatot tartottak, s IX. 15: futottak be Vera Cruz kikötőjébe. Innen szárazföldön tették meg az utat Mexikóba. Közben érintették Puebla de Los Angelest, ahol a rendi elöljárók okt. elején a város határában fogadták a közeledő misszion-okat. X. 10: érkeztek meg a fővárosba, Mexikóba. ~ XI. 17: indult el Harza nevű társával, néhány fegyveres indián-keresztény kíséretében a főv-tól 400 mf-re lévő állomáshelyre, Tarahumarába (2000: Chihuahua). Hosszú és viszontagságos út után febr. elején érkeztek céljukhoz. ~ a gyermekeken keresztül akart a felnőttek szívéhez férkőzni. Kétszer tartott oktatást mindennap, de az ifjak fölserdülvén lerázták magukról a kerséget. Amikor hithirdetőket kerestek Új-Mexikóba és Kaliforniába, ~ rögtön felajánlotta szolgálatát. 1684: az indiánok fellázadtak, dühüknek ~ is áldozatul esett. Egyesek szerint az indiánok megmérgezték, mások szerint a lázadás alkalmával ölték meg. - ~ volt az első, aki búzát, zabot, eu. gyümölcsöket és zöldségfélét honosított meg a Colorado völgyében. - Ném-re ford. lat. útleírásai: Erster Brief an Nicolaum Avancinum Praep. Prov. Austr. Mexico, 16. Nov. 1680. - Ein anderer Brief ad eundem. Neu-Mexico, 25. Febr. 1681. (mindkettő forrása: Joseph Stöcklein: Die Neue Welt. Bd. 1. Augsburg-Gratz, 1728)  T.E.

Margalits 1900:130. (s.v. Ráttkay) - Szinnyei XI:605. (s.v. Rátkai) - Miklósi 1936:67 (említi a testvérét, Miklóst, aki vele együtt volt misszion.) - Sierra, Vincente D.: Los jesuitas germanos en la conquista espiritual de Hispano-América. Buenos Aires, 1944. - Szabó 1982:46.