🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ráth
következő 🡲

Ráth József Antal (Kisvenyimpuszta, Fejér vm., 1817. márc. 27.-Pest, 1868. febr. 5.): plébános. - A gimn-ot Pozsonyban és Komáromban, a fil-t Győrött, a teol-t Nagyszombatban és Esztergomban végezte. 1841. VIII. 8: pappá szent. Esztergomban, 1844: Budán, 1846: Pest-Lipótvárosban kp., 1854. VII. 21: plnos. - Szerk. 1844-46: a Religio és Nevelést, 1849-től a Religio segédszerk-je. - Kiad. egyh. beszédeit. 88

Zelliger 1893:426. - Némethy 1894:885. - Szinnyei XI:575.

Ráth Magdolna, Mária nővér, SC (Mosonszentpéter, Moson vm., 1917. febr. 2.-): az →Irgalmas Nővérek magyarországi tartományfőnöknője. - Földműves szülők 10. gyermeke. Pápán a Ranolder Int-ben 1927-: polg. isk-t, 1930-: tanítóképzőt végzett, 1936: tanítónői okl-et szerzett és belépett az Irgalmas Nővérekhez. 1937-41: az Angolkisassz-ok Tanárképző Főisk-ján m-tört-ném. szakos tanári okl-et nyert. - 1941: a bpi VI. ker. Szt Teréz Int., 1942: a III. ker. Szt Lujza Int., 1947: Bonyhádon, az Immaculata Int. polg. és ált. isk-jában tanított. -1948. VI: az egyh. isk-k államosítása után eü. pályára ment, kisegítő ápolónő a szekszárdi kórházban és a pécsi belklinikán. 1950. IX: a szerzetesr-ek működési engedélyének megvonása miatt elbocsátották, házi betegápoló. 1950-51: ostyasütő a veszprémi ppségen. 1952. I. 1-1973: a simontornyai TBC Gondozóint. asszisztensnője. Közben elvégezte a Calmette-tanf-ot, s mint calmette nővér a tbc-s gyermekek gyógyításán fáradozott Lábady Antal főorvossal. Megkapta az eü. kiváló dolgozója c-et. 1973. I. 1: r. elöljárói kérésére mint egyh. megbízott a bakonybéli szoc. otthonban idős nővérek ápolását vállalta. 1987. I. 1: Párizsban r. elöljárói teljesen a Rend szolgálatával bízták meg. 1987-88: Summer Katalin Marillac nővér mellett dolg. 1988. I. 1-től tartfőn-ként a még élő 328 r. testvére gondjait viseli. B.Ma.

Saját közlése (1991. I. 26.)


Ráth Katalin Klára SZLT (Mosonszentpéter, Moson vm., 1898. okt. 3.–Bakonybél, 1991. márc. 19.): szerzetesnő. – Tanítónőképzőt végzett. 1917. IX. 8: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1922. IX. 8: Budaörsön tette. 1918: Adonyban, 1920–41: Budaörsön tanított. 1941–: a beteg nővérek gondviselője a temetésig bezárólag. –1950 u. a a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetben minőségiátvevő. 1978: nyugdíjazták. 1979: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.