🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ráth-Végh
következő 🡲

Ráth-Végh (1909-ig Ráth) István, 1909-től laki (Bp., 1870. nov. 23.-Bp., 1959. dec. 18.): jogász, művelődéstörténeti író. - A Galamb u. elemi és a középisk. után a bpi tudegy-en jogi okl-et szerzett. 1892: bírói pályára lépett, büntetőjogász, fiatalkorúak bírája, törvényszéki bíró, táblabíró. 1910-18: a Bírói Egyes. titkára, 1921-34: ügyvéd. Részt vett a Codex Hungaricus összeállításában. 1950: mint nyugalmazott táblabíró kitelepítési végzést kapott, de sikerült ettől megmenteni, mert 1899: az Uránia alapító tagja, 1919: az új gyermekbíróság egyik vez-je volt. - M: Bűnvádi perrendtartás. Összeáll. Bp., 1911. - Választási bíráskodás... Összeáll. Uo., 1911. - Magyarság. Törv-ek, rendeletek. Szerk. Uo., 1911-47. - Codex Hungaricus. Az alkalmazásban lévő m. törvények gyűjt-e. Többekkel. 1920-42. Bp., 1921-43. - Októberi rózsa. Uo., 1922. - Chere szivem. Uo., 1930. - Az ércmadár. Uo., 1930. - Magyar kuriózumok. Uo., 1934. - Az erényöv tört. a bíróság előtt a szépirod-ban. Összeáll. és ford. Uo. (1935) - A kv. komédiája. Uo., 1937. - Az emberi butaság kultúrtörténete. Uo., 1938. - Új butaságok az emberiség kultúrtörténetéből. Uo., 1939. - Vége az emberi butaságnak. Uo., 1940. - A szerelem regényes életrajza. Uo., 1941. - A házasság regényes életrajza. Uo., 1942. - Az asszonyi hűtlenség tört. Uo., 1943. - Fekete krónika. Uo., 1944. - A varázsvessző. Régi és új babonák. Furcsaságok - érdekességek. 1945. - Kalandok és titokzatos tört-ek. Uo., 1947. - A sátán és cimborái. Uo., 1948. - Bolondünnep. Kultúrtört. groteszkek. Uo., 1950. - Az emberek butításának történetéből. Uo., 1952. - Fejed. bálvány. Uo., 1954. - Két évezred babonái. Uo. 1955. - Mendemondák és tört. hazugságok. Uo., 1956. - A pénz komédiája. Uo., 1957. - Anekdoták, furcsaságok. Uo., 1958. - Az emberi butaság. Uo., 1962. - Szerelem, házasság. Uo., 1963. - Tarka históriák. Uo., 1964. - Hatalom és pénz. Uo., 1964. - A fáraó átka. Uo., 1977. - A tengeri kígyó. Vál. írások. Uo., 1980. - A sétáló falevél. Vál. írások. Pozsony, 1985. - A Jogtud. Közl. munk. - Álneve: Végh István (Ország-Világ, 1907/08) L.L.

Ráth-Végh Istvánné: Férjem története. Bp., 1970.