🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rákos
következő 🡲

Rákos   →Csíkrákos

Rákos Rajmund, OFMConv (Miskolc, Borsod vm., 1911. júl. 4.-?, 1994?): apostoli gyóntató. - Miskolcon éretts. 1929. IX. 17: Nyírbátorban lépett a r-be. Nyírbátorban és Egerben teol-t, Szegeden lat-m. szakot végzett, 1934. X. 14: pappá szent. Egerben, majd Miskolcon a fiúnev. int. pref-a, később Nyírbátorban kp. és hitokt. 1942: Miskolcon gimn. hittanár, 1943: Bpen egyhjogi dr. 1944: Nyírbátorban házfőn. és lelkész. A komáromi helyőrségi kórház lelkészeként No-ba került. - 1947: Rómába, majd Assisibe küldték, ahol a nemzetk. papnev. int. teol. tanára. 1949: a Gregoriana Egy-en erkölcsteol-ból licenciátust szerzett, 1954: a salzburgi egy-en teol. dr. Házasságügyi sztszéki tanácsos, majd a római helynökségi törv-szék egyhm. bíróságán dolgozott. 1956: a római Regina Coeli áll. börtön lelkésze is. 1957: hajólelkészként m. és ol. kivándorlókat kísért Ausztráliába. - →Monay Ferenc utódaként 1958. XII. 9-1986: a Szt Péter-baz. magyar apostoli gyóntatója. 1962: az egyh. törv-székek felügyelő biz-ának előadója, - 1951-56: a Vatikáni Rádióban kb. 300 irod. és egyhtört. előadást tartott. 1966: a clevelandi (Oh., USA) Árpád Akad. tud. főoszt. tagja. - Cikkei: a római Élet, a New York-i Krónika, a spittali M. Papi Egyég, a L'Osservatore Romano (1957-67), a Vigília (1972:203. A Vigília a nagyvilágban; 1979:80. Új adatok isten szolgájáról, Kelemen Didákról) c. lapokban. - M: Assisi Szt Ferenc világi 3. rendjének szabályzata és szabálymagyarázata. Vatikán, 1962. - Népimakönyv. Énekekkel. Róma, 1963. (2. kiad. Énekekkel és új miserenddel. Uo., 1972, 3. kiad. Uo., 1976) - Az alázatosság gyakorlása. Írta Joachim Pecci. Ford. és s.a.r. Vatikán, 1967. -Huszonegy év Itáliában 1947-68. Róma, 1968. (3. kiad. 1970) - Roma patria di tutti. (Cikkeinek gyűjt-e) Uo., 1971. - Ugye, atyafiak. Kelemen Didák élete (1683-1744). Uo., 1976. - Kelemen Didák levelei (1714-43). S.a.r. Uo., 1978. - Kelemen Didák műveiből. Kiadta. Uo., 1985. 88

Schem. OFMConv 1942:49; 1950:33. - Monay 1953:98. - Prominent Hungarians 1973:336; 1979:384. - Somogyi 1982:292. - MK 1984:235. - Nagy 2000:815.


Rákos Rajmund, OFMConv (Miskolc, Borsod vm., 1911. júl. 4.–Bp., 1994. máj. 22.): apostoli gyóntató.