Magyar Katolikus Lexikon > R > Rákóczi-törvény


Rákóczi-törvény: az 1906:20. tc., amelyben a országgyűlés kimondta, hogy II. →Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak földi maradványait hazaszállíttatja, országos küldöttségek által a kassai székesegyházban, Thököly Imréét a késmárki ev. templomban helyezi örök nyugalomra. - E törvény, a sorozatos egyetemi diáktüntetésektől is kényszerítve, egyúttal eltörölte a labanctörvénynek (1715:49. tc.) a „hazaáruló” Rákóczi és társainak száműzéséről rendelkező 2. és 3. §-át. 88

Vaday József: R. jön! Emlékkv. II. R. F., Zrínyi Ilona és Thököly Imre hamvainak hazahozatalára. Debrecen, é.n.