🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskolai Szövetség
következő 🡲

Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskolai Szövetség: az 1988. XI. 24: újjáalakult →KALOT jogutódja. - II. →Rákóczi Ferenc áldozatkész hazafiságát, szabadságszeretetét és elkötelezett erkölcsi magatartását kívánja példaképül állítani a magyar ifjúság elé, hogy lélekben, gondolkodásban és hazafiságban megújulva eredményesen tudja szolgálni - az egész nemzet és vele a maga boldogulásáért - az önkormányzaton alapuló, korszerű és demokratikus társad. megvalósitását. A fenti cél elérését a ~ a →KALOT népfőiskolák szellemi hagyományait továbbépító népfőisk-k szervezésével, támogatásával és szellemi irányításával, valamint a népfőisk. célkitűzéseket támogatni és azokat a mindennapi élet gyakorlatába átültetni hivatott helyi Népfőisk. Körök megalakításának elősegítésével kívánja megvalósítani. Pénz és helyiség hiányában a ~ központja →Miklósi László főtitkár lakása lett. Vezetősége a népfőisk. hálózat kiépítésén dolgozott. 1989. IV: Bordányban alakult népfőisk. tanf., ezt követte Mór és Piliscsaba, majd további 43 főisk. Lapja 1992. VII. 14-: Magyar Vetés. Miklósi László