🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rákóczi Ferenc Gimnázium
következő 🡲

Rákóczi Ferenc Gimnázium, Kassa   →Kassai Premontrei Gimnázium

Rákóczi Ferenc Gimnázium, Marosvásárhely, 1712.-1948. aug. 3.: Fenntartója a jezsuita rend, 1866: az →Erdélyi Római Katolikus Státus. A jezsuiták 1702: nyitott el. isk-jából 1712: kisgimn-ként Hevenesi Gábor SJ tartfőn. alapította. 1773: világi papok vették át. 1777: gimn., 1852: algimn., 1869: 6, 1898: 8 o-os gimn. lett. 1887: 130, 1899: 244, 1909: 322 növ-e volt. 1919-40: m. tannyelvű főgimn. A rum. nyelvet, irod-at és tört-et rum-ül tanították. 1934: a felső 4 o. helyébe átvitték a csíkszeredai r.k. tanítóképző 4 évf-át. 1940. IX: újra 8 o-os m. gimn., fölvette a ~ nevet. A tanítóképzőt ekkor visszahelyezték Csíkszeredába. 1948: államosították. M.I.

Zerich Tivadar: Az erdélyi kath. státusgyűlés és a marosvásárhelyi kath. tanoda és nevelde jogtört. szempontból. Marosvásárhely, 1868. - Wutz 1887:91. (alapítva 1702) - Vajda 1900:139. (alapítva 1708) - Kalmár 1910:133. (alapítva 1708) - Barthos-Csetri 1923:249. - Jancsó 1935. - Hets 1938. - Boga 1940.