Magyar Katolikus Lexikon > R > Rácz


Rácz András (Érsekújvár, Nyitra vm., 1789. nov. 19.-Buda, 1864. jan. 20.): spirituális. - A gimn-ot Nyitrán, a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Nyitrán, Pesten, Fejérvárt és Nagyszombatban végezte, Pozsonyban jogot tanult, 1811: Pálffy Rudolf gr. családjánál nev., 1812. XI. 11: pappá szent. 1812-17: Drégelypalánkon és Esztergom-Királyvárosban kp., utóbbiban 1820. III. 11: adm., 1825. IV. 8: füzesgyarmati plnos, 1831. V. 14: a KPI spirituálisa. 1844-től nyugdíjas Budán. - M: Egyh. beszéd ... Ipolyságon 1818. VI. 30. Selmec, 1818. - Fennmaradjon-e még tovább is a közfal, melly a kat-tól a prot-at elválasztja? Írta Hille Ágoston. Ford. Estergom, 1822. - Liturgika. 1-3. köt. Uo., 1823-26. - Prédikátzió Szt Ilona napjára... Uo., 1825. - Prédikátzió... a 18. sz. elején megszünt mirigy halálnak emlékezetére...Uo., 1826. - Ágazatos theológia. 1-3. köt. Pest, 1832. - Memoria a spirituali cleri iunioris in regio generali seminario Pestiensi ... Pest, 1835. - Comitatus ... Uo., 1836. - Disciplina clericalis a spirituali cleri iunioris seminario Pestiensi ... Uo., 1837. - Bivium seu conflictus vitiorum et virtutum ... Uo., 1839. - Reflexiones privatae de linguae latinae ... Lipcse, 1845. (névtelenül) - Sacra regni Hungariae ... Pest, 1853. 88

Szinnyei XI:300. - Thury 1939:26. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rácz Endre József, OSB (Szombathely, Vas vm., 1845. júl. 8.-Celldömölk, 1914. jan. 21.): gimnáziumi tanár. - 1863. IX. 8: lépett a r-be, 1869. VII. 27: ünn. fog-at tett, 1870. VII. 26: pappá szent. 1873: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. 1870-1905: Sopronban gimn. tanár, Celldömölkön 1905: rházi lelki atya, 1906: alperjel és házgondnok, 1908-09: jószágkormányzó is, 1910: perjel, 1911: házgondnok is. - Cikkei: Soproni R.K. Főgimn. Értes. (1874: Sabaria; 1884: Közlem. a gör. és róm. remekírók műveinek olvasásáról) 88

Vajda 1900:191. - Szinnyei XI:302. - Vasárnapi Újs. 1914:5. sz. (nekr.) - Schermann 1940. - PN 1987:102. (790.)

Rácz Ferenc (Pápa, Veszprém vm., 1853. nov. 19.-Veszprém, 1929. ápr. 2.): kanonok. - A gimn-ot Pápán és Szombathelyen, a teol-t Veszprémben végezte, 1878. VI. 28: pappá szent. Szentbalázson, 1881. I. 26: Felsőiszkázon kp., 1888: adm. Dabronyban, 1894: uo. plnos, 1891: a devecseri ker. tanfelügy-je, 1905: esp., 1915: tb. knk., 1918: tanácsos-plnos, 1920: veszprémi knk., 1921: csöpőfői c. prép. és egyhm. főtanfelügy. - Dabronyban 1889: új isk-t, 1891: pléb-házat, 1914: Lechner Lóránt tervei szerint neoromán tp-ot építtetett, 1889: Viden korszerűsíttette az isk-t, 1913: helyreállíttatta s toronnyal bővíttette a tp-ot. 88

Schem. Vesp. 1926:263; 1931:282. - Pfeiffer 1987:214.

Rácz Gábor (Bp., 1951. jan. 14.-): zománcművész. - A zománcozás alapjaival 1968: és a 70-es évek elején főisk. fakultáció keretében ismerkedett meg Albert Péter és Somogyi Gábor vezetésével a LAMPART bpi gyárában. 1974: szerzett okl-et a bpi Iparműv. Főisk-n Schrammel Imre növ-eként. Acéllemezen finom transzparens felületeket hoz létre, majd ezt egyes művein zománcozott rézfólia applikációjával egészíti ki. Legjellemzőbb munkái szakrális terekbe készült nagyméretű zománcművei (korpusz, pasztofórium, oltárkép), melyekhez gyakran a tp. liturgikus terének rendezése is társul. - A Creativ Kreis International zománcműv. társ. mo-i elnöke, a Szt Lukács Céh vezetője és a Kunstverein Coburg tagja. - Egyh. művei: zománcmunkák vasra és vörösrézre: liturgikus térrendezés (1978, Sümeg, Urunk Mennybemenetele-plébtp.); kereszt és pasztofórium (1985, Hága, Geraldus Majella-plébtp.); Keresztrefeszített Krisztus zománcképe (1994, Bp., szaléziek óbudai tp-a); liturgikus tér tervezése és oltárkép (1997, Esztergom, szeminárium kpnája). **

KMML III:213.

Rácz György (Nyárádköszvényes, 1912. szept. 9.-Gyergyószentmiklós, 1994. szept. 15.): plébános. - 1935. VII. 7: Gyulafehérvárt szent. pappá. Szárhegyen, Nagykászonban és Kolozsvárott kp., Ojtozon, 1943: Csíkszépvizen, majd Borszéken és Gyergyószentmiklóson plnos. - M: Katolikus harmónia. Bp., 1942. 88

Cat. AJ 1943:59. - Pilinyi 1943:158. - Gyulafehérvári egyhm. névtár 1981:29. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rácz Imre (Megyehíd, Vas vm., 1930. márc. 12.-Eisenstadt, Au., 1998. jún. 19.): hittanár. - 1954. VI. 29: Bécsben sztelték pappá. Sopronkeresztúron (Deutschkreuz) kp., 1956: Rómában a Lateráni Egy-en jogot tanult, drált. A kismartoni egyhm-ben ppi titkár, Felsőlövőn (Oberschütz) hittanár. 1968. IX. 1: Kismartonban a Pädagogische Akademie vallásped. tanára, hitokt. tanfelügy. 1985. XI. 11: az újonnan alapított egyhm. Religionspädagogische Institut ig-ja. 1993. VIII. 31: nyugdíjazták, ezután a szombathelyi egyhm. hittanárképzését segítette. - Írásai: Szolgálat. **

Gyászjelentés - Nagy 2000:810. (†jún. 18.)

Rácz István (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1900. júl. 14.-Székesfehérvár, 1980. ápr. 27.): plébános. - 1924. VII. 6: Vácott pappá szent., Mindszenten kp., 1925: Szegváron, 1926: Hódmezővásárhelyt hitokt., 1926: Tiszakürtön lelkész, 1929: Kiskundorozsmán hitokt., 1932: Forráskúton lelkész, 1935: Mátraszöllősön, 1935: Ecsegen, 1944: Tápiószentmártonban, 1952: Rákosszentmihályon plnos. 1957: Kiskunfélegyházán, 1957: Kalmárkápolnán tp-ig., 1958: Rákoskeresztúron, 1961-70: nyugdíjazásáig Szolnokon a Jézus Szíve-tp. plnosa, azután kisegítő lelkésze. - M: Énekeljünk egyöntetűen! 110 mise ének. Kiskundorozsma, 1930. (3. kiad. Uo.) - Hitigazságok. Ismétlősök és inasok sz. Kidolgozta. Kiskundorozsma, 1931. - Hitigazságok. 2. köt. Szertartástan. Iparostanonc és gazd. továbbképző isk. sz. Ecseg, 1933. (uaz Forráskút, 1933) - Hitigazságok. 3. köt. Iparostanonc és gazd. továbbképző isk. sz. Uo., 1934. (Uo., 1939) - 150 miseének. Összeáll. Homok [1934] - Búcsús imák és énekek. A boldogságos Szűz Mária tiszt-ére. H.é.n. - Kilenc kis imádság Jézus Szt Szívéhez. Forráskút, [1935] 88

Pilinyi 1943:106. - Schem. Vac. 1970:343. - Diós 1999:177. (3019.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rácz István Pelbárt, OCist (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1922. jan. 1.-): kápolnaigazgató. - A kecskeméti piar. és a pécsi ciszt. gimn tanulója, 1942. VIII. 29: belépett a ciszt. r-be, 1943. VIII. 30: ünn. fog-at tett, 1947. VI. 24: pappá szent. és a Bernardinum tagjaként mennyiségtan-termtan szakos tanári okl-et szerzett. 1953. III. 27: letartóztatták, 7 év börtönre ítélték, melyből 1956. VII. 3: szabadult. 1998: (2001: is) a Kat. Szeretetszolgálat műszaki vez-je s a budai Szt Imre pléb. Emmaus kpnájának ig-ja. 88

Schem. Cist. 1942:264; 1947/48:21. - Fehérváry 1978:85. - MKA 1984:134. - Havasy 1990:418. (börtönben 1 év 2 hónapig) - Hetényi Varga 1999. I:307. - MKA 2001:436.

Rácz János, SVD (Hosszúszeg, Vas vm., 1907. márc. 4.-Manila, Fülöp-szigetek, 1977. febr. 5.): pap, misszionárius. - 1921. IX. 24: Bischofshofenben lépett az →Isteni Ige Társaságába. A gimn-ot Kőszegen, Bischofshofenben és Salzburgban végezte. Ideiglenes fog-ait 1930. V. 1: St. Augustinban, 1932. IV. 3: Mödlingben, örök fog-át 1934. IX. 8: uo. tette. 1935. IV. 29: Nyitrán szent. pappá. VI. 24: Kőszegen nevelő. 1937: a laikus testvérek magisztere, 1940: a törökbálinti gyermekotthon lelkésze. 1947: Indiába küldték. Mivel nem kapott beutazási engedélyt, a Fülöp-szk-re ment. 1963: a calopani kisszem. rektora, majd misszion. Bangwéban 600 nyomorék gyermeket gondozott 30 éven át. r.k.

Szolg. 1977. 35:99.

Rácz Jeromos, OFMConv (Székelyudvarhely, Udvarhely szék, 1775.-Miskolc, 1847. aug. 21.): szerzetes. - 1821-25: Aradon házfőn. és városi lelkész, utóbb Miskolcon hitszónok. - M: Egyh. beszéd ... Szt István … m. kir. emlékezetét … Aradon aug. 20. ünnepelné …mondott. Temesvár, 1820. - Egy rövid oktatás …amelyet Arad vm. … házának kápolnája megszenteltetnék mondott. Arad, 1820. - Rudnay Sándor prímáshoz…Uo., 1820. - Szt tanítás … Arad vm. tömlöcében raboskodóknak mondott. Buda, 1821. - Az aradi T. P. conventuális minoriták tornyára a szt kereszt feltétele. Arad, 1823. - Oratio dum neo-electi Dni magistratuales ampl. magistratus… Uo., 1824. 88

Szinnyei XI:312.

Rácz József (Pécs, Baranya vm., 1781-Kalocsa, 1844): kanonok. - 1804: pappá szent., Kecelen plnos. A kalocsai főszékeskápt-ban 1830: tb. knk., 1838. IV. 30: tiszai, 1840. VII. 1: szegyh. főesp. - M: Beszéd 1810. Szt Jakab havának 22. napján Vass Ferenc által pásztori székébe beiktattatnék. Kalocsa, 1810. - Így szólott ... Újvidék, 1821. - Veriverbia duodecim quam collegit ... Szeged, 1834. - A kalocsai érs. egyh. t. knk-ja ... Beszéd. Uo., 1834. - Egynehány esküvéseknek példái ... 239 velős mondásokkal. Uo., 1835. (2. kiad. Uo., 1836) 88

Schem. Col. 1841:69; 1897:12. - Szinnyei XI:314.

Rácz József (†1938 u.): amerikai magyar plébános. - Kanadában 1928. VIII-1930: a hamiltoni (Ont.) Szt István-tp., 1930. VIII-1932. III: Montrealban (Quebec) plnos, kisegített a winnipegi (Man.) Jézus Szíve pléb-n. 1930 őszén megalapította a Szt Imre Magyar Otthont. 1932: Toledóban (Oh., USA) plnos. 1937. I-1938. III: a winnipegi (Man.) Szt Anna-tp. lelkésze. - 1930. VII-1931. VIII: a Magyarok Nagyasszonya egyhközs. havilap fel. szerk-je és kiadója Montrealban. 88

Török 1978:179, 382. - Viczián 1995:96. (1193.) - Joseph St. Clair (Kanada) közlése

Rácz József (Szabadbattyán, Fejér vm., 1897. márc. 31.-Szombathely, 1976. júl. 29.): plébános. - 1923. VI. 21: pappá szent. Nován, 1924. II. 1: Szepetneken, 1925. I. 21: Kemenesmihályfalván kp., 1926. VIII. 1: szegyh. karkp., 1931. III. 1: Tömördön, 1933. XI. 1: Bögötén h. pléb., 1938-42: nyugdíjazásáig plnos. - 1931: gőz viaszolvasztóprés szabadalmat kapott, Kemenesszentmártonban orgonát építtetett. 88

Géfin III:335. - Schem Sab. 1972:181; 1977:131. - Diós 1999:177. (3021.)

Rácz Károly (Szentes, Csongrád vm., 1873. dec. 17. - 1917/20?): pap, hitoktató. - A gimn-ot és a teol-t Vácott végezte, 1896. V. 10: pappá szent. Kiskundorozsmán, Lajosmizsén, Szentesen, Kiskunmajsán, Mindszenten, Lőrinciben és Nagykátán kp., 1900: a Lukács családnál nev., 1912-: Romhányban, Cibakházán kp., Újpesten polg. isk. hitokt. is és a Kat. Munkásnők Egyes. vez. - Újpesti lapokba írt. 88

Chobot 1917:887. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rácz Károly Bonaventura, OSM (Orosháza, Békés vm., 1913. aug. 4.-Bp., 1980. okt. 11.): plébános. - A teol-t Rómában végezte, ahol 1938. IV. 16: pappá szent., fil-ból drált. A II. vh. alatt Vöröskeresztes kórházban szolgált. 1946: Törtelen kp., 1947: Kunszentmiklóson hittanár, majd Mátyásföldön kp. 1952: Kispest-Wekerletelepen, 1961: Mindszenten, 1963: az újpesti Szt József pléb-n, 1972: Árpádföldön plnos. **

Szolg. 1981. 51:110.

Rácz Miklós (*Nagybánya, Szatmár vm., 1877. ápr. 8.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Újvidéken és Nagybányán, az egy-et Kolozsvárt végezte, tört-földr. szakos okl-et szerzett. 1900: a besztercebányai kir. kat., 1906-18?: a nagybányai áll. gimn. tanára. - Cikkei: Erdélyi Múz. (1903: Villani János és Máté krónikája), besztercebányai kir. kat. gimn. értes. (1903/4: Machiavelli tört. munkái) - M: Krónika. Írta Dino Compagni. Ford. Bp., 1902. (Kk. krónikások 2.) - A három Villani krónikája. Ford. Uo., 1909. (Uaz 8-9.) 88

Besztercebányai kir. kat. gimn. értes. 1906:67. - Nagybányai gimn. értes. 1910:21. - Kalmár 1907, 10. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rácz Pál (1824. jan. 24.-Nagybánya, 1900. jan. 21.): plébános. - Bölcs. és teol. tanulm-ait a szatmárnémeti papnev. int-ben végezte, 1847: pappá szent. 1847. IV. 3: Beregszászon, Tiszaújlakon kp., 1850: Szatmárnémetin gimn. tanár, 1855: Józsefházán adm., 1858: Csomaközön lelkész, 1874: Fehérgyarmaton, 1882: Nagybányán plnos, 1888: steinbachi prép. - 1872: egy ném. nyelvű imakv-et adott ki névtelenül. 88

Szatmári egyhm. jubileumi évkv-e. Szatmárnémeti, 1905:451. - Szinnyei XI:326. (†Szatmárnémeti, jan 7.) - Tempfli-Sípos 2000.

Rácz Pál (Gyöngyös, Heves vm., 1905. júl. 2.-Gyöngyös, 1996. febr. 3.): plébános. - 1928. II. 12: pappá szentelték, Borsodszirákon és Kisnánán, 1929: Kálon, 1930: Füzesabonyban kp., 1931: Pásztón hitokt., 1932: Kerecsenden, 1933: Egerben kp., 1935: Oroson plnosh., 1936: plnos, 1939: a nyíregyházi esp. ker. tanfelügyelője. 1947: esp. 1948: Arlón, 1969: Andocson, 1977: Gyöngyöspatán plnos, 1982: c. főesp. - Cikke: Egri Katolikus Tudósító (1930: Játék a katekizmus tanításában). - 1936. VI-1942. X: az Egri Katolikus Tudósító szerk-je. 88

Heves vm. 1931:117. - Pilinyi 1943:185. - Schem. Agr. 1987:128. - Viczián 1995:20. (241.) - Diós 1999:177. (3023.)