🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ráckeve
következő 🡲

Ráckeve, Szentábrahámtelek, Kiskevi, Pest m.: 1. város a Csepel-sziget keleti oldalán. Keve város (→Kevevára) török elől menekülő lakossága I. Ulászló kir-tól 1440: engedélyt kapott a letelepedésre Csepel-szg. egy elhagyott helyén, az egykor Szt Ábrahám tiszt-ére szentelt tp. környékén. Innen egykori nevei: Szentábrahámtelek, Kiskevi. A település mezővárosi jogot kapott. 1489: és 1657: tűz pusztította. A török alatt is élő település a 16. sz: az egész Csepel-szg. jövedelmének közel felét adta. 1550 k. ~ a reformáció egyik közp-ja, itt működött Szegedi Kis István és Skaricza Máté, aki 1581: Kevi várassáról való szép Historia c. versben mondta el ~ tört-ét, írta le épületeit. 1698: →Savoyai Jenő lett ~ földesura, 1702: kastélyt épített, rendezte a várost, kőházakat építtetett, megjavíttatta az utcákat. - 1700 u. ~re ném-ek is települtek. 1725: elhatározták, hogy a 3 vallás (kat., ref., ort.) és a 3 nemzetiség (ném., m., rác) fölváltva adja a bírót és az esküdteket. - 1989: város. - 2. A szerb templom késő gótikus, hálóboltozattal fedett teremtp. A bejárati kapu ol. reneszánsz, 18. sz. festése bizánci, faberendezése ném. barokk. 1487: szent. föl az egyhajós, hálóboltozatos tp-ot. 1510 k. épült a tp. déli oldalához a Szt Kozma és Damján-, a Ker. Szt János-kpna és a különálló harangtorony alsó szintje. A kpnák boltozata, a torony K-i kapuja késő gótikus, a Szt János-kpna bejárati kapuja reneszánsz. - A török időket a tp. átvészelte. 1587: Lubenau cs. követ Bécsből Konstantinápolyba utazva megszállt ~n és megnézte a tp-ot; naplója szerint az egész belsőt szentek képei díszítették. 1758: fölépítették a harangtornyot, 1765-71: a tp-ot újrafestették. 1765: a Ker. Szt János-kpna, 1768: a Szt Kozma-kpna festése, az ikonosztáz és a bútorzat készült el. A D-i fal felirata szerint a tp-belsőt Gruntovics Tódor szerb festő festette ki. A tp. és a harangtorony építészeti helyreállítását az Orsz. Műemléki Felügyelőség 1990: fejezte be, megkezdték a falképek restaurálását a Szt Kozma és Damján-kpnában. - A tp. belső terét 3 részre osztották: a főkapu a nők csarnokába (pronaosz) nyílik, jobb oldalán a Szt Kozma és Damján-kpna bejárata. Kb. 3 m magas falban átjáró vezet a férfiak csarnokába (naosz), melyet az ikonosztáz (1768: ismeretlen mester munkája) választ el a szentélytől. Az ikonosztáz előtt jobbra a ppi trónus, balra a kántor padja, köztük 2 képállvány. A naosz bal oldalán középütt Mária-trónus kegyképpel. A falak mentén székek. - A falképek a →Biblia pauperum szellemében mutatják az üdvtört. fontos eseményeit és személyeit. Az oldalfalak díszítése 4 sávra oszlik: a lábazati sáv zöld, vörös és sárga hullámos vonalú márványimátáció, fölötte egész alakos szentek, fölöttük hullámos vonalú szőlőindák közötti tondókba helyezett mellképek, legfelül az ívek alatti lunettákban evang. jelenetek. Jézus élete a hajó D-i falán az ikonosztáz melletti lunettában kezdődik. - A naoszt és pronaoszt elválasztó fal mindkét oldala festett. A főhajó boltozatán az Atyaisten, a Ny-i főhomlokzat belső falán hatalmas Utolsó ítélet. A mennyezeten az ikonosztáz által elzárt sokszögű szentély falképein Jézus csodái. A szentély felől indulva az 1. boltszakasz középső négyzetében az Istenanya, a 4 csatlakozó mezőben egyházatyák; a 2. boltszakasz közepén a Pantokrátor, Mária és Ker. Szt János, Szt Mihály és Gábriel arkangyalok; a 3. boltszakaszban középen az Atyaisten, mellette Dániel, Zakariás, Izaiás és Jeremiás próf-k; a 4. boltszakasz közepén 4 angyal tartja a gömböt (föld jelképe), körülötte Habakuk, Dániel, Ezekiel, Salamon. Az 5. boltszakaszban középen Jézus képét 4 angyal tartja, mellette Jákob, Gedeon, Mikeás (a 4. próf. felirata töredékes). A bejárat fölötti fél boltszakasz közepén Krisztus angyal képében, mellette Jessze és Ozeás. - 3. plébánia a v. veszprémi, majd székesfehérvári egyhm. csepeli esp. ker-ében. 1699: alapították. Az első, Szt Kereszt-plébtp. 1520 k. vsz. ortodox tp-nak épült. 1748: felújították, de kicsinek bizonyult, ezért a közelében 1781-99: építették a mai Ker. Szt János-tp-ot. A tp-hajót kosárívvel összekötött 3 pillér-pár tagolja, a szentély bal oldalán a sekrestye fölött a molnárok karzata nyílik. A hajó mennyezete lapos, a szentély csehboltozatos. A falképeket 1994: →Patay László festette: a mennyezeten Jákob álma, a szentély jobb oldalán Ábrahám és a város, bal oldalán fontos egyh. személyek, a kórus falán Szt Cecília, Dávid kir, Nagy Szt Gergely p., az oldalfalakon a keresztút stációi. - Org-ját (2/12 m/r, op. 2265.) 1927: a →Rieger gyár építette. Harangjait 1842: (1343,8 font) Schaudt András, 1921: (403 kg) Szlezák László öntötte. Anyakv-ei 1701-től. Kegyura 1880: a kir. család. - Filiája 2001: Újhegy. - Plébánosai: 1701-től domonkosok: Cuculó Károly, 1712: Malzer Pius, 1718: Kaltenpruner Vince, 1725: Griesbacher Ernő, 1726: Házy József, 1734: Minderer Vince, 1745: Arbay Ágoston, 1751: Lents Konrád, 1770: Hubay Gellért, 1779: Banutai Barnabás; 1783-tól egyhm-sek: Frideczky Ferenc, 1802: Schmith János, 1828: Horváth Ferenc, 1845: Szigly Károly, 1857: Horvátovszky Miklós, 1868: Prunyi András, 1896: Knezits Pál, 1905: Fürész József, 1916: Látics György, 1938: Monostori Gyula, 1941: Kisberk Imre, 1950: Neményi Lajos, 1957: Gavora Béla, 1993: Brezina Károly. - Lakói 1785: 1367 r.k., 193 g.kel., 1255 ref., össz. 2970; 1840: 2627 r.k., 168 g.kel. (a szerbek 1487: épült tp-a egyetlen kk. eredetű ort. tp-uk), 2 ev., 1832 ref., 11 izr., össz. 4640; 1910: 3904 r.k., 4 g.k., 101 g.kel., 44 ev., 2608 ref., 209 izr., 11 egyéb vall., össz. 6881; 1940: 4219 r.k., 15 g.k., 34 g.kel., 96 ev., 2192 ref., 123 izr., 22 egyéb vall., össz. 6701; 1983: 5210 r.k., össz. 7260. - 1948: 12 tanerős r.k. ált. isk-jában 341 tanuló. 1993: Kat. Ált. Isk. nyílt. - 2000. XI: ~hez tartozik az 1040. sz. Arany János cserkészcsapat. **

TKMK 194. (Kerner Gábor); 402. (Bérci László) - Gerecze II:634. - SZJN 1977:233. - Patay 1982. - MKH 1995:821. - MKA 2000:135. - KIM 2000:143. - Tari 2000:118. - SZÜN 2001:167. - Sasvári 2002:83.