🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > puritánok
következő 🡲

puritánok (a lat. purificare, ang. purify, 'megtisztít' igéből): angliai és amerikai protestánsok. - A ~ nevet 1560 k. azokra kezdték használni, akik az angliai egyh-at meg akarták tisztítani a kat. lit. és egyházfölfogás minden maradványától. Az első összeütközés az ang. államegyházzal a hagyományos lit. ruhák elvetéséből (vestiarian controversy) fakadt. 1570 k. a ~ a →püspök szerepét kezdték vitatni. Mérsékeltebb szárnyuk csak több jogot követelt a lelkipásztoroknak, a radikálisok azonban presbiteriánus egyházszervezetet követeltek (→presbiteriánusok). Az 1580-as években a ~at mint pártütőket üldözni kezdték, 1620 u. sokan Amerikába vándoroltak. - 1600 u. a ~ nevet mindazokra használni kezdték, akik szembefordultak az episzkopalizmussal (→episzkopális egyház). - A ~ lelkisége kálvinista, erős kiválasztottság-tudattal; szigorú önmegtagadó élettel komolyan törekszenek a megszentelődésre. A vasárnapot a zsidók szombati szigorával ülik meg, elutasítják a táncot, színházat, egyéb szórakozásokat. A szentségi liturgia helyét a Biblia és prédikáció foglalja el, az Istennel való kapcsolatot minden papi közvetítés nélkül képzelik el, a hívők közötti egyenlőségből következően elutasítják a hierarchikus struktúrákat. - Az É-amerikai újangol államokban a ~ önkormányzattal bíró pol. és egyh. közösségek létrehozására törekedtek, melyekben a világi és egyh. hatalmat megkülönböztették, de együttműködésüket biztosították. Tanításukat és fegyelmi szabályzatukat 1648: rögzítették. A ~hoz tartozás feltéte 1662-től a keresztség és az egyháztagság. A 18. sz: a közösségeket átfogó nagyobb szervezetet alkotva jött létre a →kongregacionalisták ága. **

LThK 1993. VIII:745.