🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > protoevangélium
következő 🡲

protoevangélium (a gör. proto, 'első' és evangelion, 'örömhír' szavakból), →ősevangélium: a →megváltás első ígérete a →bűnbeesés és Isten büntető ítélete után (Ter 3,15). - Isten a kísértőnek mondta: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te pedig a sarkát veszed célba.” - A szöveg értelmezése szempontjából nehézségeket okozott az „ő széttiporja” rész személyes névmása: ha nőnemű az ő, akkor a Megváltó anyjára, ha hímnemű, akkor magára a Megváltóra vonatkozik. A kat. hagyomány a Szűzanyára vonatkoztatja a ~ot: ő a →kígyótipró Asszony, kinek fia, a megváltó Jézus Krisztus, bár „sarkát célba vette” az →ördög, végleg legyőzte a bűnt, annak szerzőjét és következményét (vö. Gal 4,4). **

BL:1505. - MD 11.