🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > prímás
következő 🡲

prímás: az ország első főpapja, aki érseki méltóságú, joghatósága alá tartozik az ország egész klérusa. Magyarország ~a a mindenkori →esztergomi érsek. - Az egyetemes lat. jog szerint a tiszteletbeli elsőbbségen kívül kormányzati hatalommal nem rendelkezik, kivéve ha egyes esetekben ezt pápai kiváltság v. jóváhagyott jogszokás bizonyítja (438.k.). A ~ tehát a →metropolitánál magasabb cím, mely a részegyházak egy tart-nál nagyobb csoportjának vezetői tisztségével legalább tört. kapcsolatban van. - A ~ok között tört-ileg megkülönböztethetők antik közig. tényre visszavezethető primáciák és ún. nemzeti primáciák, melyek a pszeudo-izidori dekretális-gyűjtemény primácia-fogalmának elterjedése után megtért népek körében jelentek meg. A m. primácia ez utóbbi csoportba tartozik. - Az esztergomi érs. által viselt „Magyarország ~a” c. ősi pápai kiváltság és jogszokások alapján valódi kormányzati hatalommal is jár. A magyar ~ meglévő egyházkormányzati hatalmáról szóló ált. összefoglalások szerint a ~ nemz. zsinatot hívhat össze és azon elnökölhet, a Sztszék és a magyar állam felé a magyar kat. egyházat képviseli, érs. bíróságán kívül külön harmadfokú rendes bírósága van. Tiszteleti jogai közül az alábbiakat sorolják fel: az apostoli keresztet az egész országban mindenütt maga előtt vitetheti, a bíb. jelvényeket bíb. kinevezése előtt is viselheti. Korábban a magyar ~ sajátos jogának tekintették azt is, hogy ő volt a ppi konf. mindenkori elnöke. Ez a helyzet a Sztszék pozitív intézkedése folytán 1990: megszűnt, mert a Magyar Kat. Ppi Konf. újonnan jóváhagyott szabályzatának 23. cikkelye azt írja elő, hogy az elnököt választani kell. E.P.

~ album Serédi Jusztinián tiszt-ére. Bp., 1928. - Erdő 2003:332.