Magyar Katolikus Lexikon > P > pozsonyi királyválasztó országgyűlés


pozsonyi királyválasztó országgyűlés, 1526. nov. 30.-dec. 17.: Habsburg Ferdinánd német-római császárt magyar királlyá (ur. 1526-64) választó gyűlés. - Mária kirné, II. Lajos kir. (ur. 1516-26) özvegye a Bécshez közelebbi Pozsonyba hívta a rendeket, mivel a korábban meghirdetett helyszínt, Komáromot I. (Szapolyai) János kir. (ur. 1526-40) csapatai a koronázás után elfoglalták. - A városok közül csak Pozsony és Sopron küldött követet, a →tizenhármak szerződését aláírók közül is hiányoztak. A XII. 16: megnyitott ogy. Révai Ferenc nádori ítélőmester indítványára Szapolyai János kir-lyá választását érvénytelennek nyilvánította, mivel azt az ogy-t nem a nádor hívta egybe, nem is szavazott Szapolyaira. A fehérvári végzések alkotóinak 40 napot adtak a pozsonyi határozatokhoz való csatlakozásra. Báthori István nádor (1526-30) elsőként szavazott, Ferdinándra, akit a többiek is követtek. A horvátok Czetinben 1527. I. 1: választották kir-lyá Ferdinándot, a tótországi rendek Dombrón I. 6: Jánost ismerték el. 88

Horváth M. IV:25. - MTK II:362.