🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pozsonyi örökösödési egyezség
következő 🡲

pozsonyi örökösödési egyezség, 1402. szept. 14.: Luxemburgi Zsigmond kir. (ur. 1387-1437), a →kölcsönös trónöröklési szerződés szellemében, fiú örökös nélküli halála esetén IV. (Habsburg) Albert osztr. hg-et (ur. 1386-1404) tette örökösévé. IX. 17: távolléte esetén őt jelölte az orsz. kormányzójává és születendő fia gyámjává. A jövőben kinevezendő főpapokat kötelezte, hogy Albertnek is esküdjenek hűséget. XI. 21: a pozsonyi ogy-en 108 főúr, nemes, Pozsony és Sopron város követei megfogadták: Zsigmond fiúutód nélküli halála esetén IV. Albertet koronázzák m. kir-lyá. A Zsigmond uralmát ellenző szabad királyválasztó párt hívei 1402 végén Váradon a ~et erőszakoltnak és érvénytelennek mondták, Zsigmondot trónvesztettnek nyilvánították, és a távollévő Nápolyi Lászlót kiáltották ki m. kir-nak, akinek XII: a dalmáciai városok közül utolsóként Spalató is meghódolt. 88

Kerékgyártó II:65. - Horváth M. II:425. - Kerékgyártó 1875:233. - Ortvay III:88. (szept. 21.) - MTK I:238.