🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pozsareváci béke
következő 🡲

pozsareváci béke, 1718. júl. 21.: Temesköz és a Szerémség 164 éves török hódoltságát megszüntető béke. - Pozsarevácon (ném-ül Passarowitz, Szerbia), ang. és holl. közvetítéssel VI. 5: megkezdték az 1716-17-es Habsburg-török háborút lezáró béketárgyalásokat. Azon a m. törv-ek értelmében Mo. képviselőjének is ott kellett volna lenni. Szlavnicai Sándor Gáspár br-t (†1723 u.) megbízták, hogy ott m. követként megjelenjen, de mivel a →karlócai békekötésnél is megszegték e törv-t, ezt ürügyként használva, →Savoyai Jenő hg. hadvezér ellenzése miatt, Mo-ot ezúttal sem képviselhette senki. Az elhúzódó tanácskozások miatt, Savoyai seregével tüntetőleg előrenyomult; a zimonyi csoportból 12 zászlóalj és 9 lovas század a Száván átkelve, Belgrádnál foglalt állást, Mercy gr. lovassági tábornok bánsági csoportjával Újpalánka és Orsova felé nyomult. Ennek hírére Ibrahim nagyvezír a Drinápolynál összevont 60 ezer emberrel megkezdte előnyomulását Nis felé, egy 10 ezer főből álló tör. hadtestet a Drina mentén a Duna felé indított. - VII. 21: aláírták a 25 évre szóló ~t: e szerint a Habsburg ill. a Török Birod. határa az Olt, a Duna, a Timok, a Kis-Morava, a Drina, a Száva és az Una. A Temesköztől az Olt folyóig terjedő Kis-Oláhország 5 ker-e, Szerbia és Bosznia É-i része a Habsburgoké. A foglyokat kicserélték, a ker-ek szabadon gyakorolhatták vallásukat a tör. birod-ban (mint azt a karlócai béke is biztosította). A keresk. biztosítására konzulságokat és ügynökségeket létesítettek. - A cs. biztosok eleinte II. Rákóczi Ferencnek és bujdosó társainak, főleg Bercsényi Miklósnak, Esterházy Antalnak, Forgách Simonnak, Csáky Mihálynak és Vay Ádámnak a kiadatását is követelték, de III. Ahmed szultán (ur. 1703-30) kijelentette: 'inkább elveszti fővárosát, semhogy magát a vendégszeretet megsértése által ennyire lealázza'. Az ellenséges sp. hajóhad itáliai sikerei hírére a cs. biztosok csak azt érték el, hogy II. Rákóczi Ferenc fejed-nek (ur. 1705-11) és társainak a porta a határoktól távolabbi helyen, Rodostóban (a Márvány-tenger eu. partján, Isztambultól kb. 110 km-re Ny-ra) adott menedékhelyet. 88

Horváth M. VII:83. - Bánlaky XVIII. - MTK II:557.