🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pornográfia
következő 🡲

pornográfia (a gör. porneia, 'paráznaság' és grafia, 'leírás' szavakból): szennyirodalom, →paráznaságot propagáló írás és/vagy kép. - A ruhátlan emberi test és a nemi cselekemények olyan ábrázolása és leírása, amellyel azt a látszatot keltik, hogy az ember boldogságát a szexuális vágya ingerlése és kielégítése jelenti, tekintet nélkül arra, hogy hogyan vagy kivel történik. A ~ önmagában rossz, mert kivonja a tényleges vagy színlelt nemi aktust a partnerek bizalmas szférájából, hogy azt szándékosan harmadik személy(ek)nek bemutassa. A ~ súlyos bűn a →hatodik parancsolat ellen. - A ~ sérti a →tisztaságot, mert eltorzítja a házastársi aktust, mely a házastársak egymásnak nyújtott intim ajándéka. Súlyosan károsítja mindazok méltóságát, akik mint előállítók, szereplők, kereskedők, olvasók/nézők, aktív résztvevői, mert egyik a másiknak primitív élvezet tárgyává és meg nem engedett profit forrásává válik. A ~ mindnyájukat egy nem létező világ illúziójába ringatja. A polg. hatóságoknak meg kellene akadályozniuk előállítását és terjesztését. - A ~t többnyire a fiatalok vásárolják, akik még nem elég érettek, és azok a felnőttek, akik nemileg nem elég érettek és a ~ban kiegészítő kielégülést keresnek. - A ~ azonban torz képet ad a szexualitásról, ezáltal rögzíti vásárlóiban a helytelen szexuális magatartást. A ~ vásárlóival kapcsolatban lelkipásztori feladat a szemek nyitogatása, hogy meglássák a ~ értéktelenségét, és a segítés a helytelen magatartásból való kijutásban, hogy ne keressenek az ilyen termékekben pótkielégülést. - Az állam a ~ felnőtt vásárlói esetében, tekintettel arra, hogy ők aligha változtathatók meg és nem ártanak a társad-nak, lemondhat a pornográf termékek árusításának tiltásáról. Ezzel szemben a fiataloknak a ~ szenvedélyévé válhat, és torz felfogást alakíthat ki a szexualitásról, ami nemcsak a személynek, hanem a közösségnek is kárára van. Ezért egy egészséges társad-nak érdeke, hogy ne adjon ~t az ifj. kezébe, és akadályozza meg annak terjedését. Ezen felül azoknak, akik elutasítják a ~t, joguk van ahhoz, hogy őket a ~ propagandájával ne zaklassák. Amennyiben joguk van a neveléshez, megkövetelhetik, mint illetékesek, hogy feladatuk teljesítésében a ~ áradatával ne akadályozzák őket. B.J.

Hörmann 1976:1296. - KEK 2354.