Magyar Katolikus Lexikon > P > poenitentiarii minores


poenitentiarii minores (lat.): kisebb penitenciáriusok, →apostoli gyóntatók.