Magyar Katolikus Lexikon > P > plébániai iskola


plébániai iskola: iskolatípus a 9-16. században. - Különféle rendelkezések már 800 k. előírták több eu. országban, hogy a községek, falvak papjai, a plnosok gyűjtsenek maguk köré gyermekeket és ifjakat, tanítsák meg őket a lit. kv-ek olvasására és a gregorián énekekre, hogy a tp. szert-ok közben segédkezhessenek. A legfőbb tananyag ezért a lat. szövegek olvasása (némi lat. nyelvtannal egybekötve) és az éneklés volt. Ezekkel az ismeretekkel az ifjak később klerikusok lehettek. A pléb. okt. is hozzájárult az olvasni tudás szélesebb körű elterjesztéséhez, ennek különösen az alakuló új feudális államban, a népvándorlással Eu-ba került népek körében volt jelentősége. - A ~ a 16. sz. közepén átalakult falusi isk-vá, amelynek feladata már nem a klerikusképzés, hanem ált. a vallási nevelés, a városi ~ már a 14. sz: a városi polg. réteg új igényeit új módon kielégítő ped. intézménnyé fejlődött. M.I.

Péterffy II:105. (XXV.)