🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pittsburghi nagygyűlés
következő 🡲

pittsburghi nagygyűlés, 1939. nov. 8.: az Amerikai Magyar Szövetség szervezte gyűlés a háború alatti magyar érdekek képviseletére. - Résztvevői a jelentősebb m. egyes-ek, szervezetek és az USA m. szellemi életének vezéregyéniségei. Eredménye: megválasztotta üv. titkárának (1939-48) Kerekes Tibort (1893-1969), a Georgetown Egy. tört. prof-át; 1940: Washingtonban megnyitották a Szöv. közp. irodáját; 1941. I: életre hívták a Független Magyarország Mozgalmat, mely IX: Márk Béla elnöklete alatt Pittsburghben egyesült Eckhard Tibor azonos nevű mozgalmával. E mozg. az emigráns →oktobristák (Jászi Oszkár, Károlyi Mihály, Vámbéry Rusztem, stb.) miatt nem tölthette be azt a szerepet, amit az I. vh. idején a cseh emigráció. 88

Valóság 1999:1. sz. (Várdy Béla: Az amerikai magyarság a II. vh. pol. viharaiban) - Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Bp., 2000:373.