🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pesti internálótáborok
következő 🡲

pesti internálótáborok, 1945. febr.-1949. ápr.: a nem baloldali pártok tagjai, a magasrangú állami hivatalnokok, katona- és rendőrtisztek, csendőrök, valamint a kommunisták és a szovjet megszállók egyéb ellenségeinek bírói ítélet nélküli fogvatartási helyei. - Általában az épen maradt, nagyterületű építményeket rendezték be tömeges fogvatartásra, Pesten: IV. ker. Kecskeméti út 12. (600 fő), V. ker. Tutaj u. 14. (600 fő), VI. ker. Áfonya u. (500 fő), VIII. Mosonyi u. (tolonc ügyoszt.; 200 fő), X. ker. Gyűjtőfogház (5000 fő), XIV. ker. Egressy út 180. sz. (350 fő); uakkor Budán a XI. ker. Buda-dél (v. Károlyi majd Petőfi) laktanyában 5000, a XII. ker. Böszörményi úton lévő táborban 2000 főt tartottak fogva. Bpen egyidejűleg 14.250, országosan összesen kb. 300.000 főt őrizhettek. Az internáltakkal közmunkákat végeztettek a Beszkárt-nál a Ny-i pályaudvaron, a toloncház helyreállításánál, fakitermelésnél, romeltakarításnál s az ercsi rendőrgazdaságban. - A bírói ítélet nélküli fogvatartást legerélyesebben a Független Kisgazda és Polg. Párt, a M. Köztársasági Párt, a M. Szabadság Párt ellenezte, a Polg. Dem. Párt elítélte, a M. Radikális Párt csak a valutabűntényesek számára helyeselte, a M. Komm. Párt s a M. Szocdem. Párt osztályharcos szempontból ragaszkodtak hozzá. - A ~ föloszlatásakor a foglyokat bíróság elé állították, elítélték, Kistarcsára szállították, kis részüket szabadon engedték. 88

Berki 1994:25. - Erdey I:184.