🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pesti ferencesek
következő 🡲

pesti ferencesek: 1. Veronai Szt Péter kolostor és templom. Pesten a ferencesek ktorát az 1252: vtságot szenvedett és 1253: már sztté avatott Veronai Szt Péter OP tiszteletére sztelték. Eszerint az alapítás 1253 u. történt. 1288: guardiánja, Gerardus jelen volt a Nyúlszigeten a ferencesek és az apácák egyezkedésénél. A ktor 1334: és később is a fehérvári kusztódiához tartozott. 1443. II. 20: →Cesarini Julian p. követ az obszervánsoknak adta, akik az esztergomi kusztódiához sorolták. 1497: és 1504: itt tartották a tart. kápt-t. 1526: a törökök 2 helyben maradt papot és 2 laikus testvért megöltek. 1535: 8 pap és 6 laikus testvér lakta. 1542: a töröktől való félelem miatt a barátok a harmadrendi nővérek házaiban szálltak meg, majd szétszóródtak. - 2. Alkantarai Szt Péter kolostor és templom. A mariánus ferencesek 1689: kezdték az újjáépítést, 1711: Alkantarai Szt Péter lett a védőszent. A ktor a mariánus rtart. anyaháza lett. II. József 15 papot és 2 testvért hagyott a hívek gondozására, az atyák 1787-1822: önálló pléb-t vezettek. 1950: a szerz-eket elűzték, a tp-igazgatóságot főegyhm-s papok vezették, amennyire lehetett, folytatták a ferecesek lelkipásztori hagyományát (szinte egész napos gyóntatás, korai és késői szentmisék). A ~ tp-a a főváros gyóntatóhelye lett. 1990: a mariánus ferencesek visszatértek, fokozatosan visszakapták a rendházat is. - A tp. 3600, 1700, 800 és 400 kg-os harangjait 1928: Szlezák László öntötte. Org-ját (4/62 m/r) a →Rieger gyár (op. 893.) 1902: építette, 1926: (op. 2224), 1943, 1948: és 1953: átépítette, 1991: az Aquincum gyár újat épített a régi orgonaházba. - Tp-igazgatói: 1950: Horváth Richárd, 1980: Bucsi László, 1990-: ismét ferencesek, Kiss Csongor, 2002: Bagyinszky Ágoston, 2006: Hegedűs J. Kolos. H.F.L.-**

Karácsonyi I:225; II:137. - Patay 1982.