🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > perfölvétel
következő 🡲

perfölvétel (lat. contestatio litis): A mai egyházjogban akkor történik, amikor a bíró határozata rögzíti a felek kéréseiből és válaszaiból vett vitás pontokat (1513.k. 1.§). - 1. A felek kéréseiket és válaszaikat a peralapító →keresetlevélben, az →idézésre adott (írásbeli) válaszban v. a bíró előtt tett szóbeli nyilatkozatokban fejezik ki (1513.k. 2.§). Nehezebb ügyekben a bírónak össze kell hívni a feleket az egy v. több perkérdés (dubium) meghatározására. A perkérdés pontjainak egyeztetése (dubiorum concordantia) eszerint a felek közötti - akár egyidejű jelenlét nélküli - véleménycsere, melynek eredményeként a bíró a perkérdést meghatározza. Nem azonos magával a ~lel, amire mindig, a perkérdésre vonatkozó egyeztető tárgyalásra csak nehezebb ügyekben van szükség. - A bírónak azt a határozatát, melyben a perkérdésekről dönt, közölni kell a felekkel. Ezek - ha még nem adták beleegyezésüket - 10 napon belül a bíróhoz folyamodhatnak a perkérdés megváltoztatásáért. Az ilyen kérdést magának a bírónak a határozatával a lehető leggyorsabban el kell dönteni (1513.k. 3.§). - 2. A percím módosítása. A már rögzített perkérdést, nevezetesen a jogvita benne foglalt pontjait csak új bírói határozattal lehet érvényesen megváltoztatni. Ezt súlyos okból, a fél kérésére, a többi felek meghallgatásával és érveik mérlegelésével lehet csak kiadni (1514.k.). A házassági semmisségi perekben a jogvita pontjainak magukban kell foglalniuk azt is, hogy milyen jogcímen kérik az érvénytelenség kimondását (1677.k. 3.§). Ha a percímmódosításból jogvita keletkezik, ez →mellékes ügyet (vö. 1587-1591.k.) képez. - 3. A ~ hatása. Az 1515.k. szerint csak a ~kor szűnik meg az idegen dolog birtokosának jóhiszeműsége. Ha tehát a dolog visszaszolgáltatására ítélik, köteles a ~ után keletkezett károkat megtéríteni, s a dolognak ettől fogva adódott gyümölcseit, jövedelmeit visszaadni. Ezt a rendelkezést több szerző feleslegesnek ítéli, hiszen a dolog már az idézés közlésével megszűnik érintetlennek lenni (1512.k.), s megszakad az elbirtoklás is. - 4. A bizonyítékok előadásának határideje. A ~ után a bíró köteles megfelelő időt kijelölni (határidő kitűzésével, vö. 1465.k.) a felek számára bizonyítékaik előadására és a bizonyítás elvégzésére (1516.k.). E.P.

Erdő 2003:733.