🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > passióvirág
következő 🡲

passióvirág, golgotavirág (lat. Passiflora coerulea): a golgotavirágfélék (Passifloraceae) családjába tartozó, Dél-Amerikában honos növény. - Jezsuita misszion-ok közvetítésével a 17. sz: került Eu-ba. A díszes virágnak jelképes tartalmat tulajdonítottak. →Lippay János Posoni Kert (1664) c. munkájában Ferrari nyomán így jellemzi a ~ot. „Flos passionis, granadilla, maraton, passiovirág, mivel ebben a virágban Krisztus szenvedésének eszközei igen szépen kiábrázoltatnak. Holott környös-környül a karéj tövises koronát formálják, a véres ostort a vér- és kékszínű szálak, akikből áll a virág, jelentik. Hasonlóképpen azoknak a külső fehér színük az ártatlanságnak miérettünk való kínjait mutatják, a virágnak közepin mintegy márványkőből faragott oszlop nő ki, kinek tetején egy kerekded darab mint a spongya látszik, amellett kiben 3, kiben 4 fejes szegecskék állanak. A mi idvezítőnknek 5 sebei is megtetszenek rajta. A levelei mint a dárda, hegyesek, az ágain olyan zsinegecskék nőnek, mint a kötelek, kikkel a melléje dugott fácskákhoz kötözi magát. A magva szív formára kerekdedül, kivel a természet meg akarta mutatni, hogy a mi kegyes idvezítőnknek sebei virágjának gyümölcse az Istent szerető szívű. De mivel ennek magva igen ritkán érik meg minálunk, azért inkább ültettetik és szaporíttatik az ifjú gyökéren, ha az elszaggattatik a többitől, jó földbe, edénybe ültettetik, avagy kinn a kertben hagyatik jó földben, aki majd legjobb, csakhogy télben megoltalmazzák a hidegtől. Ez is fára folyó fű, azért ágakat vagy pálcikákat kell melléje dugni. Ha elvirágzott, aki ősz tájban leszen, el kell metszeni az ágait, jobban megerősödik a gyökere. Ha edényben vagyon, meg kell látni, hogyha alól kibújik a gyökere, elmetszettessék.” Nógrádban ma is ismert népi neve: Krisztus koronája. S.J.

Stirling II.