🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > papi közösség
következő 🡲

papi közösség: egy vagy egyszerre több plébánia lelkipásztori ellátására egyetemlegesen kinevezett papok. - A lelkipásztori munka végzését, az együttes tevékenységet e papok egyike irányítja, s felel érte a mpp. előtt. Ez az irányító mégsem plnos a szó szoros értelmében, hiszen az egyetemleges megbízás értelmében az egész plnosi feladatot a ~ kapja még akkor is, ha annak ki-ki csak egy részét gyakorolja az általuk megállapított rend szerint. Az →esketési felhatalmazás és a magánál a jognál fogva a plnosnak járó felmentési hatalmak mindnyájukat megilletik (543.k. 1.§). Ugyancsak mindnyájan kötelesek a helybenlakásra, s közösen megállapított rend szerint ajánlja fel valamelyikük a népért a szentmisét (543.k. 2.§ 1-2). Az irányító az egyedüli, aki a pléb-nak jogi képviselője (543.k. 2.§ 3). Ha a ~ egy tagja v. maga az irányító hivatalát veszti, v. képtelenné válik annak gyakorlására, nem üresedik meg a pléb., melyet a ~ gondoz. A mpp. feladata új irányítót kinevezni a ~ élére. Amíg ez megtörténik, e feladatot a ~ legrégebben kinevezett tagja látja el (544.k.). A pléb. ilyen ~re bízása nem tévesztendő össze azzal a régi egyhjogban előforduló esettel, amikor a pléb-t jogi személyre bízták mint plnosra. Erre ma már nincs lehetőség (520.k. 1.§). Mikor a pléb-t szerz. intézményre bízzák, nem ez az intézmény, hanem egy meghatározott pap lesz a plnos, v. egy, a fentiekben leírt jogállású ~ kijelölésére kerül sor. **

Erdő 2003:369.