🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pacifisták
következő 🡲

pacifisták (a lat. pacificus, 'békességes' szóból): békehívők, a minden háborút elítélő mozgalom tagjai. - Távolabbról Richard Cobden békebarát egyesületének 1848-i brüsszeli konferenciájából ered (a szabad kereskedelmet és Anglia világ fölötti, békés úton megszerzett uralmát kívánta); tagjai alapjában a nemzetk. viszálykodás erőszak nélküli, közös megegyezéssel, tárgyalások útján való elintézését hirdették. - A mozg. közvetlen alapítója az 1880-as években Gundakkar brné Berta Kinsky grnő, aki az 1890: kiadott Die Waffen nieder! (Le a fegyvert! Ford. Névi Béla. Bp., 1905) regényével és 1892-99: kiadott azonos c. folyóir-ával terjesztette el az egész világon. 1906: Nobel-békedíjjal jutalmazták. Szabadkőműves pártolással (ill. azok nők vezette fiókszervezeteként) Eu-szerte békeegyesületeket alakítottak. - Mo-on 1895: →Giesswein Sándor vezetésével alakították a M. Sztkorona Országainak Békeegyesületét. Ennek kebelében a haladó baloldali elemek az 1880-as években a Balkán-háborúk elleni hangulatot (mint a külf. társegyesületekben is), a társad. elégedetlenséget kihasználva, osztály- és nemzeti ellentéteket szítva izgattak az országban a társad. rend, az antant államaiban az →Osztrák-Magyar Monarhia ellen. - 1918. XI: a hazai ~ lettek azok az →oktobristák, akiknek Mo. megszállásának heteiben „nem kellett a hadsereg többé”, s „nem akartak katonát látni” (Károlyi Mihály, Linder Béla, stb.). Közülük kerültek ki az I. vh. után a (a szabad keresk-et hirdető) Cobden-clubok. Az évenként (1936: Bpen) kongr-t tartó →Interparlamentáris Unió adott keretet a ~ mozg-ának.  88

A M. Szt Korona Országai Békeegyesületének évkv-e 1904-re. Szerk. Gergely Ede. Bp., 1904. - Szmik Antal: A szabadkőművesi élet Londonban. Uo., 1904. (Nemzeti páholy kvtára 4.) - Richet, Charles: A háború múltja és a béke jövője. Ford. Szmik Antal. Uo., 1912. - Suttner Bertha brné: Az emberiség fenkölt eszméi. Reg. a közeli jövőből. Ford. Szmik Antal. Uo., 1913. - Fried, Alfred H.: Rövid felvilágosítások a békemozg. lényegérol és céljáról. Ford. Csécsy Imre. Uo., 1914. - Szmik Antal: Vh. és békemozg. Bp., 1915.