Magyar Katolikus Lexikon > P > p. Chr.


p. Chr.   →post Christum