Magyar Katolikus Lexikon > P > p. Chr. n.


p. Chr. n.   →post Christum natum