Magyar Katolikus Lexikon > P > p. C.


p. C., P. C.   →post Christum