🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > püspöki szék megüresedése
következő 🡲

püspöki szék megüresedése (lat. sedisvacantia): a megyéspüspök halálával vagy hivatalvesztésével előálló helyzet (416.k.). - 1. Ha a ~ elhalálozás miatt történik, a pp. haláláról a spp. v. ennek hiányában a tanácsosi testület köteles mielőbb értesíteni az Ap. Sztszéket (422.k.). Az ált. ill. ppi helynök a ~vel automatikusan elveszíti hivatalát (481.k. 1.§). Mégis a CIC a jogbiztonság kedvéért úgy rendelkezik, hogy érvényesek mindazok az intézkedéseik, amelyeket a mpp. haláláról való biztos értesülés előtt hoztak. Ugyanígy érvényesek a mpp-nek, valamint ált. és ppi helynökeinek azok a cselekményei, amelyeket a ~t okozó pápai intézkedésről való biztos értesülés előtt hoztak (417.k.). - 2. Áthelyezés esetén sajátos szabályok érvényesülnek. A szék akkor üresedik meg, amikor a pp. az új egyhm-jét birtokba vette, amire az áthelyezésről való biztos értesüléstől számított 2 hónapon belül köteles. Az értesülés és az új hivatal birtokbavétele közötti időben régi egyhm-jét korlátozottabb jogkörrel vezeti: jogai és kötelességei azonosak az egyhm. kormányzóéval. Viszont részesül korábbi teljes jövedelmében. Ebben az átmeneti időben az ált. és a ppi helynökök hatalma már megszűnik (418.k.). - 3. Az egyhm. ideiglenes vezetésének szakaszai. a. A ~ről való biztos értesüléstől az egyhm. kormányzó kijelöléséig csak rövid időnek szabad eltelnie. Ebben a szakaszban az egyhm. vezetése a legrégebben pp-ké kinevezett spp-re száll. Ha spp. nincs, és a Sztszék másként nem rendelkezett, akkor a kormányzat a tanácsosok testületére hárul. Ennek feladatait egyes egyhm-kben - Mo-on már nem - külön rendelkezés alapján ma is a →káptalan tölti be. Aki ilyen ideigl. jelleggel átveszi a kormányzást, annak azonnal össze kell hívnia azt a testületet, mely az egyhm. kormányzó megválasztására jogosult (419.k.). Egyébként ez az ideigl. vezető az ált. helynökével azonos jogkörrel rendelkezik (426.k.). Természetesen vonatkoznak rá a 428.k. korlátozásai. - b. Az →egyházmegyei kormányzó működésének ideje a szék betöltéséig tart. Sz.Sz.A.

Erdő 2003:326.