🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > péterfillér
következő 🡲

péterfillér, denarius, Census Sancti Petri, Obulus Sancti Petri (lat.): pénzadományok a Szentszék kiadásainak és karitatív tevékenységének segítésére. - 1. A hívők után fizetett adó. Az első ~ek az újonnan megtért kisebb angolszász kirságok adományai voltak, melyet hálából küldtek a pápának (pl. 797: Offa, Mercia kir-a minden alattavalója után küldött ~t III. Leó p-nak). Nagy Alfréd wessexi kir. 889 e. adóként vetette ki népére, s utódai fokozatosan kiterjesztették a kialakuló ang. kirságra. Bár behajtása sok nehézséget okozott, fizetése rendszeressé vált, Hitvalló Edvard, az utolsó angolszász kir. (ur. 1042-66) már évente szedte. A 11. sz. közepén az angliai bevétel egy része vsz. a római Schola Saxonum javára folyt be. A 12. sz-tól Anglia meghatározott összeget, 299 márkát fizetett ~ként. A népesség növekedése miatt a ~t összegyűjtó pp-öknek haszna származott, ami ellen III. Ince p. (ur. 1198-1216) szigorúan fellépett, de eredményt nem ért el. Angliában VIII. 1. (→Péter bilincsei) volt a befizetés határideje. - A kk-ban a ~ mint hűbéri házadó átterjedt Íro-ra, Walesre, Svédo-ra, Norvégiára, Mo-ra, Isztriára, Dalmáciára és Lengyo-ra is. Fro-ban VII. Gergely p. (ur. 1073-85) hiába próbálta bevezetni, a →Német Lovagrend is megtagadta fizetését. A reformáció korától szünetelt a ~ fizetése, Angliában 1534: törölte el VIII. Henrik. - 2. 1860: az →Egyházi Állam birtokvesztései nyomán IX. Pius p. önkéntes adományként újította föl a p. és a római kúria eltartásának támogatására. Mo-on, miután 1862 tavaszán a dunai árvíz károsultjai javára a p. 2000 Ft-ot küldött, az Idők Tanúja hívta föl a híveket a p. ajándék visszatérítésére, melynek hatására húsvétra 6000, a gyűjtés végére, VII. 1-re 13.000 Ft gyűlt össze. 1870-1929: a →lateráni egyezményig a ~ volt a Szentszék egyedüli bevételi forrása. Hivatalosan a Saepe Venerabiles Fratres enc. (1871) vezette be. - 1929 óta a ~ kizárólag a ppségek szeretetadománya, a legtöbb egyhm-ben évente egy vasárnap erre a célra gyűjtenek. A római zarándokok is gyakran visznek a p-nak ~t. - Mo-on a II. vh. után az utolsó ~-gyűjtés 1953: volt. 1994-: a Péter-Pál ünnepét (VI. 29.) követő vasárnap gyűjtését küldi a m. egyh. a pápának ~ként. **

Hujmann Lőrinc: A római p. és a ~. Pécs, 1883. - Sziklay 1899:23. - LThK 1933. VIII:321. - KL IV:2. - NCE XI:235.