🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pénzhamisítás
következő 🡲

pénzhamisítás: a pénznek csekélyebb értékű fémből történő utánzása, vagy nagyobb értékűvé történő megváltoztatása és annak forgalomba hozatala. - A ~ egyidős a pénzveréssel. Különösen zavaros pol. körülmények idején, a közp. hatalom meggyöngülésekor virágzott. Mo-on főleg a török megszállás idejében volt nagymérvű. Egyes főurak hamis pénzt gyártó verdéket rendeztek be váraikban, ahol az ezüstpénzeket rézből készítették. A ~t mindenkor büntették, a kk-ban gyakran nem a jogtalan előnyszerzés miatt, hanem (mivel a pénzverés kir. felségjog volt) a súlyos vétséget jelentő felségsértés vádjával. G.I.

Kahler Frigyes: A ~ mo-i tört-éhez 1848-ig. Kz. (M. Nemz. Múz. Éremtára)