🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > példák
következő 🡲

példák (lat. exemplum): szűkebb értelemben a középkori prédikációkba szőtt rövid, a hitelesség erejével bíró, épületes történetek. - A műfaj a 12. sz-ra forrt ki. A ~ származhattak a Bibliából v. az egyházatyáktól, a pogány antikvitásból, s lehettek a szerzővel egykorúak. Forrásuk lehetett olvasott v. hallott esemény, de személyes élmény is. A prédikáció műfajának megfelelően általában népnyelven hangzottak el, gyakran népnyelven is születtek, de latinul kerültek át az írásbeliségbe. Prédikációkban v. önálló példa-gyűjteményekben hagyományozódtak. M.E.

Katona Lajos: Specimina et elenchus exemplorum. Bp., 1903. - Welter, Jean-Thiébaut: L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Age. Paris-Toulouse, 1927. - Bremond, Claude-Le Goff, Jacques-Schmitt, Jean-Claude: L'„Exemplum”. Turnhout, 1982. - ~ könyve. 1510. Kiad. Bognár András-Levárdy Ferenc. Bp., 1960.