🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pécsi iskolai színjátékok
következő 🡲

pécsi iskolai színjátékok: A 17. sz: a jezsuiták indították el. 1667: vsz. a városfal valamely pontján az Absolon c. iskoladrámát játszották. 1688-: válhatott folyamatossá a jezsuita iskolajátékok előadása, de 1690-99: a r. építkezései, 1700-12: a kuruc- és rácdúlás, majd a pestisjárványok miatt szüneteltek a játékok. 1710-13: a pestis idején 2 engesztelő körmenetet tartottak a jezsuiták Virágvasárnap és Úrnapján passiójátékokkal és A megfeszített Krisztus elleni vádak c. iskoladráma előadásával. - Az első jezsuita színjátékokat 1688-1712: egyh. szert-ok, körmenetek, beszédek és szónoklatok részeként adták elő, ált. szabad téren (Tettye, Fő tér, Dóm tér és a városfal környéke), ill. tp-okban. - Az előadások nyelve a lat. volt, de horvátul, ném-ül és m-ul is játszottak a diákok, s 1749: az évzáró előadásként játszott Fogadalmi Ajándék Szűz Mária oltárára egyes jelenetei a lat., ném., m. és horvát nyelv mellett gör-ül is megszólaltak. - Közel 50-re tehető a csak Pécsett keletkezett és előadott jezsuita művek száma: pl. Fogadalmi ajándék Szűz Mária oltárára; Augustus király fia, Andronicus; A restség elhagyása; Japán győztes és igazságos vértanúi; Josiust az atyai trónról elűzik; Saba Fernando élete a pusztában; Az ifjú Melindus dicsőséges győzelme stb. A jezsuita isk-k közötti kapcsolatot is jelentő és más koll-okban is játszott színjátékok közül a 13 cím- és szövegvariánst megélt műként is ismert Cyros, v. Cyros pastor c. tört. játék volt a legnépszerűbb (3x is bemutatták a r. színpadán). Az országosan ismert iskolajátékok közül színre kerültek pl.: Demetrius, Celsus fia; Salamon és Géza; Romulus és Remus; Andronicus; Themitlocles; Selimus. - A jezsuita színjátszók néha polgári vigasságokon is szerepeltek (1715: Ludi Saeculares, Pécsi szüret, 1726: Fangandorus et Argus, Szt Alajos, Cyros pastor). 1773: a r. feloszlatásával az iskolajátékok korszaka lejárt. 1771: a Hun veszedelem és a Saba Fernando élete a pusztában c. előadásokat követően a papi szem. növendékei megpróbálták a szerepet átvenni. 1781. V. 29: Esterházy Pál mpp. beiktatásán Agyich István Bucolicon c. pásztorjátékát, 1792: a farsang 3 utolsó napján a Tornyos Péter bált indít, a Cigányok vajdaválasztása és a Telhetetlen kalmár c. darabokat adták elő. Az egyh. részéről újabb kísérlet nem indult, főként a világi színjátszás fokozatos térnyerése miatt. Márfi Attila

Váli Béla: A m. színészet tört. Bp., 1887. - Takács József: A jezsuita iskoladráma (1581-1773). 2. köt. Bp., 1937. - Gyenis András SJ: Régi jezsuita rendházak. Vác, 1941. - Galambos Ferenc: A pécsi jezsuiták működése 1687-1728. Bp., 1942. - Staud Géza: A mo-i jezsuita isk. színjátékok forrásai II. 1561-1773. Bp., 1986. - M. színháztört. 1790-1873. Főszerk. Székely György. Bp., 1990. (Kilián István-Székely György: Isk. színjáték Mo-on) - Mo-i kat. tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig. Szerk. Varga Imre. Bp., 1992. - Staud Géza: A mo-i jezsuita isk. színjátékok forrásai IV. Mutatók. Bp., 1994. - A m. dráma gyöngyszemei. Iskoladrámák (XVIII. sz.). Szerk. Kerényi Ferenc. Bp., 1995. - Márfi Attila: Thália papjai Pécsett. Pécs, 1998. - Molnár Antal: Jezsuiták a hódolt Pécsett 1612-86. Pécs, 1999. (Tanulm-ok Pécs történetéből 7.) - Márfi Attila: Az egyh. színjátszás Pécsett a 18. sz-ban. Uo., 2002. (Uaz 10-12.) - Koller József emlékkonferencia (Pécs, 2002. X. 24-25.) Szerk. Font Márta és Vargha Dezső. Uo., 2003. (Márfi Attila: Fejezetek a jezsuita isk. színjátszás tört-éből Pécsett a 17. sz. végén és a 18. sz-ban) (Uaz 13.)