🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pártállam
következő 🡲

pártállam: egyeduralmi államforma, melyben a törvényhozó s a végrehajtó hatalmat egyetlen politikai párt vezérkara irányítja. - Célja a tulajdonviszonyok megváltoztatása (a párt és holdudvara előnyére). - I. 1. A ~ létrehozása 1793. VI. 2-1794. VII. 27: a fro-i Jakobinus Klub diktatúrájáig vezethető vissza, mely mindent megváltoztatni akaró, hangzatos jelszavaival, szellemi és fizikai terrorral, tömeges kivégzéseivel 14 hónapig birtokolta a hatalmat. - 2. A →Kommunista kiáltvány eszmei alapján hozták létre 1871. III. 28-V. 28: a nemzetköziség első államát, a párizsi kommünt, amit polgárháború számolt föl. - 3. 1917. XI. 7: az orosz polg. dem. kormányt megdöntő (nagy októberi szocialista forradalomnak nev.) államcsínnyel (ellenforradalommal) hozták létre az első 'tanácsrendszerré' fejlesztett Szovjet Oroszo-ot. Ebben a Kommunista (Bolsevik) Párt [SzK(b)P] pártellenfelei legyőzése után megalkotta, rendszeres belső tisztogatások árán megerősítette a világ addigi legnagyobb és legerősebb ~át, az 1991. XII. 8-ig létezett Szovjetuniót. - 4. Az SzK(b)P megkísérelte a ~ok eu. elterjesztését. Ilyen volt 1919. III. 21-VIII. 1: a M. Tanácsközt. (1919. VI. 16-30: ennek szervezésében, a csehek megszállta s a vörösök által visszafoglalt Eperjesen a 'Szlovák' Tanácsközt.), 1919. I. 13-V. 6: a Bajor Tanácsközt. - 5. A II. vh-ban győztes szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt ter-eken, az 1948-49: létrehozott szovjet érdekövezetben (→párizsi béke) az ún. népi demokráciák (Lengyo., Csehszl., Mo., Ro., Bulg., Albánia) szintén ~ok lettek. A dem. látszat kedvéért több együttműködő párt is létezhetett (pl. Lengyo.: Egyesült Parasztpárt, Demokrata Párt; Csehszl.: Szoc. Párt, Csehszl. Néppárt, Szabadságpárt), de a komm. párt vezetett és irányított egészen a →máltai paktumot követő 1990-es többpártrendszerű berendezkedésig. - 1948. IX: a szovjetek 'felszabadította' É-Koreában, a polgárháború után 1949. X. 1: Kínában, a gyarmati felszabadító háború után 1954. V: É-Vietnamban ~ot szerveztek. A forr. exportjaként alakították a szovjet csatlós ~okat a „fejlődő országok”-ban, 1959. I. 2-: Kubában (Kínában, É-Koreában, az egyesített Vietnamban és Laoszban 2003. VIII: is létezik a ~). Az időszakosan szovjet érdekter-té tett Angola, Mozambik, Nicaragua, Afganisztán, stb. szüntelen polgárháborúi is hozzájárultak a világrendszerré lett ~ bukásához. - II. A „jobboldali” ~ot Olaszo-ban az 1919. III: alapított fasiszta mozg. (Fasci di Combattimento) hozta létre. A nemzeti újjászületés hirdetésével a nagytőke uralma, ill. kommunizmus ellen hirdetett mozgalma 1922. X. 31: alapította meg a ~ot, mely 1945. IV-ig létezett. - Ezt követte az 1929-33-i gazd. világválság végén, No-ban 1933. I. 30: hatalomra került Német Nemzeti Szocialista Párt (NSDAP - köznyelven nácik) ~a. Ennek hatására és támogatásával jöttek létre Eu-ban - a komm. szóhasználatban egységesen „fasisztá”-nak nevezett pártok, melyek csak náci segítséggel tudtak hatalomra kerülni (pl. 1939: a sp. falangisták, a tót ludákok, stb.), s ha nem alakultak át, 1945. V: a náci ~ bukásával csak emigrációikban létezhettek. 88