🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pápához folyamodás
következő 🡲

pápához folyamodás: A bíróságok hierarchiájának ált. rendjét áttöri az a lehetőség, hogy ki-ki bármely egyházi peres v. büntető ügyét, mégpedig a per bármely fokán és bármely szakaszában a Szentszék elé viheti, v. ott kezdheti el. Ez minden hívő joga, mégpedig a pápa primátusa (nevezetesen: minden hívő fölötti közvetlen hatalma) alapján (1417.k. 1.§). - A ~ benyújtása - a fellebbezés esetét kivéve - nem függeszti fel annak a bírónak a jogát a per további folytatására, aki az eljárást már megkezdte. Ez a bíró tehát folytathatja az eljárást a perdöntő ítéletig, hacsak az Ap. Sztszéktől nem kap hiteles és törvényes okiratban értesítést arról, hogy az az ügyet maga elé rendelte (1417.k. 2.§). Ha a Sztszéktől ilyen jelzés nem érkezik, a ~ puszta beterjesztése nem akadályozza meg és nem függeszti fel az ítélet végrehajtását sem. E.P.

Erdő 2003:688.