🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pálya
következő 🡲

pálya, versenypálya (gör. stadion): Mint sportlétesítmény és küzdőtér része volt a →gimnáziumnak. A gör. kifejezés egyszersmind hosszmérték nevéül is szolgált (a magyarban latinos változatban: stádium). Jeruzsálemben IV. Antiokhosz Epiphanész uralma alatt épült gimnázium; létrehozását, melyben a hellénista gondolkodású és érzelmű →Jázon főpapnak is szerepe volt, a hívő zsidók nem nézték jó szemmel (1Mak 1,14; 2Mak 4,9.12). - Az ÚSz-ben csak Pálnál szerepel (1Kor 9,24: az eredeti gör. szövegben: sztadion); az ap. a megkereszteltek erkölcsi erőfeszítéseit, a nagyszerű célt és a nehéz utat, küzdelmet állítja azok elé, akik versenyt futnak a ~n; a levél címzettjei a korintusi egyház tagjai. R.É.

BL:1411.