🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pálmaág
következő 🡲

pálmaág: a →pálmafa levele, melyet méretei miatt a köznyelv mond ágnak. - Az ókori rómaiaknál a versenyek győztesének jutalma. A világi szimbolikában a gazdagság, győzelem, fény és alkotás jelképe. - A Jeruzsálembe bevonuló Jézust ~akkal köszöntötték (Jn 12,13). A Jel 7,9: a vt-k ~at tartanak a kezükben. - A ker. ikgr-ban az élet győzelmes befejezésének, a vtságnak a jelképe. A vt-k lelkét angyal kíséri fel a „szt földre”, kezében a mennyei születést jelentő ~at tart. Ezért lett a ~ nemcsak a szentföldi zarándokok jelvénye, de a vértanúság, az üdvözülés (a mennyek országába való győztes megérkezés) szimbóluma is. Innen ered a ~ak égetésének szokása halottak napján, a füst által a tisztítóhelyről való szabadulást jelképezve. Kőkoporsókon és temetkezési emlékeken a ~ a halhatatlanság reményének jele. A ravennai mozaikokon (S. Apollinare Nuovo, 560 k.) a vt-k ~gal és koszorúval járulnak Krisztus elé. - A hagyomány szerint a Bold. Szűz Mária halála előtt ~at adott János ap-nak, hogy temetése után 3 nappal tegye majd a sírjára, mintegy előre jelezve mennybevitelét. Amikor virágvasárnap Szt Klára lemondott a világi örömökről, Assisi Szt Ferenctől a szentség jeleként ~at kapott. - A ~ a →lulab része, azokra a jócselekedetekre utal, melyekért jutalomra számíthatnak. A Tizenkét pátriárka testamentuma egyik látomásában feltűnik az Olajfák hegyén Lévi, akinek tündöklése legyőzi a Napot is, s 12 ~at kap. A →virágvasárnapot a liturgia és D-Eu-ban a népnyelv is ~ak vasárnapjának nevezi, amely már nevében hordozza az Isten Fia halálával megszülető új, föltámadt életet. **

Vanyó 1988.