🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pro juventute catholica
következő 🡲

Pro juventute catholica, 1918. máj. 22.-1919. ápr.: gyűjtőakció a háborús diáknyomor enyhítésére. - A katonáskodó egy. és főisk. hallgatókat tanulmányaik folytatására ill. befejezésére 1917 őszétől szabadságolták. A harcterekről tömegesen visszatért diákok ellátásáról nem gondoskodtak, így a diáknyomor lehetetlenné tette a tanulást. A Szt Imre Kör a diákok megsegítését kérte a kat. m-októl, Prohászka Ottokár a sajtóban támogatta fölhívásukat, az Alkotmány c. napilap és a Szt Imre Kör együttes gyűjtőakciót indított ~ elnevezéssel, Akié az ifjúság, azé a jövő jelmondattal. Ezen alap javára V. 31-ig 6963 K, VI. 29-ig 82.419 K, VII. 27-ig 74.902 K (csak a Szt Imre Köré), VIII. 25-ig 148.495 K (közös), X. 8-ig (csak a Szt Imre Köré) 120.858 K, 1919. I. 29-ig 200.152. (közös), II. 23-ig (csak az Alkotmányé) 96.532 K, III. 18-i 201.403 K (közös) gyűlt össze. 1919. IV. 9: a Közokt. Népbiztosság az összes ifj. egyes. vagyonát (köztük a ~ gyűjtés teljes összegét) közös diákellátási alapba olvaszotta, annak kezelését a népbiztosság diákjóléti ügyosztályára bízta. 88

Alkotmány 1918. V. 23., 1919. II. 23. - P. Hírl. 1919. I. 12., III. 18. - Világ 1919. II. 23. - Tanácsköztársaság 1919:12. sz. - Viczián 2003:153.

Pro Oriente Alapítvány, 1964. nov. 4.-: a r.k. egyház és a keleti ortodox egyházak közötti ökumenikus párbeszéd ápolására létrehozott szervezet. - Franz →König bécsi bíb. alapította egyhm. alapítványként, közvetlen előzménye 1964. I. 6: Jeruzsálemben VI. Pál p. és I. Athenagorasz ökumenikus pátr. találkozója és a II. vatikáni zsinatnak az ökumenizmussal foglalkozó dokumentuma volt (XI. 21: fogadták el). - 1. Tevékenysége. a) dialógus a keleti ortodox egyházakkal. 1974: a ~ az ort. Chambésy Közp-tal és a Keresztények Egységének Titkárságával Koinonia kollokviumot szervezett Bécsben, ami 1980: Patmosz és Rhodosz szigetén folytatódott. - 1971-88: a kopt, szír, örmény, etióp és szír-malabár keleti ort. egyházakkal lezajlott bécsi konzultációkon, főként a III. Shenouda kopt-ortodox p. javaslatára megfogalmazott „bécsi krisztológiai formula” révén, fölszámolták a kalkedoni zsinat (451) óta tartó szakadás főbb okait. - A közel-keleti és indiai szír egyházakkal 1994. VI: kezdődött a párbeszéd, 2004-ig 4 konzultációt tartottak, az efezusi zsinat előtti szír (korábban tévesen nesztoriánusnak nevezett) keleti egyh. bevonásával. II. János Pál p. és IV. Mar Dinkha asszír pátr. 1994. X: közös krisztológiai nyilatkozatot írtak alá. - A ~ vegyes biz-ai 1991-től tud. szemináriumokat szerveznek, melyeknek eredményeit regionális szimpóziumok dolgozzák fel (2004-ig Egyiptomban, Indiában, Libanonban és No-ban). Au-ban a ~ legalább negyedévente ökumenikus szimpóziumokat (információs jellegű előadóesteket) tart. - Görögo-ban és Oroszo-ban a ~ publikációkat jelentetett meg az ökumenikus gondolat terjesztésére. - b) nemzetközi békekezdeményezések. A 20. sz. végi kelet- és közép-eu. átalakulás kapcsán az egyházak közötti kapcsolatokat terhelő aktuális problémák tud. feldolgozását célozzák (1991-92: a szerb ort. egyh. és Horváto., Bosznia-Hercegovina, ill. Au. kat. pp-ei között; 1992: és 1996: nem hivatalosan a romániai ort. és g.k. egyh. között; 1998: Bécsben az ukrán ort. és g.k. egyh. között). 2000. X. 11: Romano Prodi, az EU-Biz. elnöke és I. Pavle szerb ort. pátr. találkozott a bécsi érs. palotában. A balkáni háborús eseményekre válaszul a ~ 1995: fölállított egy DK-Eu. tört-ével foglalkozó biz-ot. - 2. Szervezete. A 70 tagú kuratórium évente ülésezik, elnöke a mindenkori bécsi érs. (1964: Franz König, 1986: Hans Hermann Groer, 1995-: Christoph Schönborn). A 4 évre választott 12 tagú elnökség élén mindig laikus áll (1964: Heinrich Drimmel, 1969: Theodor Piffl-Percevic, 1989: Rudolf Kirchschläger, 1993: Alfred Stirnemann, 2000: Johann Marte). 1985: a salzburgi, 1987: a grazi és a linzi főpásztor is létrehozta egyhm-jében a ~ szekcióját. Védnökként, tb. tagként és tanácsadóként számos elismert kat., ev. és ort. személyiség és szakértő is dolgozik a ~ban, mely megfigyelő az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsában és együttműködik a bécsi egyetem kat. és ev. teol. karával és különböző intézetekkel. **