🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Priszkosz rétor
következő 🡲

Priszkosz rétor (Panion, Trákia, 410/420 k.-474 u.): bizánci szónok, történetíró. - Konstantinápolyban végzett rétori tanulm-ai befejeztével több utazást tett, részben a cs. követségében 449: Attila hun kir-hoz, 450: Rómába, 451/52: Damaszkuszba és Thébába, 453: Alexandriába. Bizánc történetéről és Attiláról szóló művei, melyek a 430-474 közti időszak fő bizánci forrásai, jórészt Bíborbanszületett Konstantin cs-nak (ur. 913-959) a 950 k. készíttetett kivonataiban maradt ránk. Ezek között olvashatunk az ogur népek 463 táján lezajlott vándorlásáról is. A 10. sz. végén készült Szuda-lexikon „Abarisz” cikkében, melynek eleje és vége szóról szóra egyezik a konstantini gyűjtemény szövegével, egy, az előbbiből hiányzó részlet olvasható. Szövegét kiadta: C. de Boor: Excerpta de legationibus. (Berlin, 1903:586.) - Ez volt a forrása Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember c. regényének. 88

M. Nyelv 1930:5. (Moravcsik Gyula) - A m-ok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. S.a.r. Györffy György. 2. bőv. kiad. Bp., 1975. (Nemz. kvtár. Tört.) - LThK 1993. VIII:602.