🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prónai
következő 🡲

Prónai (?-ig Czeczkó) Antal, Szt Terézről nev., Piar (Lissó, Hont vm., 1871. dec. 29.-Bp., 1914. máj. 29.): tanár. - Selmecbányán, Léván és Vácott tanult, ahol 1889. VIII. 27: lépett a r-be, 1893. XII. 8: ünn. fog-at tett, Nyitrán teol-t, a bpi egy-en irod-at végzett, 1895: drált, 1895. I. 3: Bpen pappá szent. 1896-1912: tanár a pesti gimn-ban. Jellemnevelő ifj. műveket, színdarabokat írt az isk. számára, néhány művét főv. színházak is bemutatták. Irodtört. és isk-tört. tanulm-okat és több középisk. m. irodtört. tankv-et is írt. 1907: egyik megszervezője volt a →Katolikus Középiskolai Tanáregyesületnek, 1908-14: szerk. annak folyóiratát, a M. Középisk-t. - M: A kis Jézus. Legendák a gyermeki Jézusról. Bp., 1895. - Simai „Váratlan vendég”-e és „Mesterséges ravaszság”-a. Uo., 1895. - Két falusi tört. Uo., 1896. (Népiratkák 117.) - Kis barátaimnak. Versek, történetek. Uo., 1899. - A piar. isk-k kezdete. Uo., 1899. - M. olvasó. I. gimn. o. sz. Uo., 1900. - Uaz II. gimn. o. sz. Uo., 1901. - Uaz III. gimn. o. sz. Uo., 1902. - Futó csillagok. Ifjan elhúnyt költőink jellemképei. Uo., 1903. - Stilisztika. Bartha Józseffel. Uo., 1903. - Rákóczi zászlója. Melodráma zenével. Uo., 1904. - Nagyasszonyunk. Melodráma zenével. Uo., 1904. - Retorika. Bartha Józseffel. Uo., 1904. - Poetika. Uazzal. Uo., 1905. - Az egri leány gyűrűje. Tört. színmű. Uo., 1905. - A piar. diák kis kalauza. Uo., 1905. - Szavalókv. Uo., 1906. - Dugonics Etelkája. Uo., 1906. - A piar-k színjátéka Pesten a 18. sz-ban. Uo., 1907. - Csaplár Benedek emlékezete. Uo., 1907. - Olvasókv. 1-2. r. Uo., 1909. - Írásművek. 1-2. r. Bartha Józseffel. Uo., 1909. - Irod. olvasókv. Uazzal. Uo., 1909. - Irodtört. 1-2. r. Uo., 1910-11. - Az isk. szj. a 18. sz. társad-ának életében. (Békefi-emlékkv., 1912) - Drámai olvasmányok. Uo., 1912. - Görögpotló irod. olvasmányok. 1. r. Friml Aladárral. Uo., 1913. - Irodtört. olvasókv. Sík Sándorral. Uo., 1920. M.I.-**

Szinnyei XI:177. - Schem. Piar. 1910/11:78. - ItK 1915:115. - Piaristák a XIX. és XX. sz-ban. Bp., 1942. (Ongrádi József: ~ 1871-1914) - Koltai 1998:309.

Prónai (1887-ig Piroch) Rezső (Kurima, Sáros vm., 1870. nov. 14.-Kassa, 1939. aug. 6.): kanonok. - 1894. VIII. 24: a kassai egyhm. papjává sztelték. 1904: Bártfán kp. A kassai szem. rektora is volt. - Cikkei: Alkotmány (1898:275/276. sz. A bártfai tp. Mária-oltárai; 319. sz. Selbáritt Anna), kassai Új Élet (1935/36, 38/39) 88

R.k. papság évkv-e és névtára. Bp., 1904. - Schem. Cass. 1908, 1944. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)