🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prímási Főszentszék
következő 🡲

Prímási Főszentszék, esztergomi: harmadfokú rendes bíróság. - Az egyetemes jog az Apostoli Szentszék bíróságain kívül harmad- v. felsőbb fokú ítélkezésre általánosan és tartósan jogosult rendes bíróságokat nem ismer. Ilyenek néhol mégis léteznek az Egyházban részleges jog ill. kiváltság alapján. - A ~ az esztergomi érs. prímási tisztségét megerősítő ill. megalapozó pápai kiváltságokból ered. Fennállásának és működésének jogalapja a magyar prím. bírói joghatósága, mely eredetileg a prím. hivatal szerves része volt. Ez a bíróság különbözik az esztergomi érs. másodfokú rendes bíróságától, az esztergomi Érseki Főszentszéktől. - A következő ügyekben illetékes: másodfokon az alá tartozó metrop-k bíróságain (esztergomi Érseki Főszentszék, egri Érseki Főszentszék) első fokon lezárt perekben; harmadfokon az ugyanezeken az érs. bíróságokon másodfokon eldöntött (tehát első fokon ezek szuffraganeus egyházmegyéiben tárgyalt) ügyekben. 1977 óta Esztergomhoz és Egerhez hasonlóan Kalocsáról is a ~hez szokás másod- ill. harmadfokra az ügyeket felterjeszteni. - A ~ működését a szokásjog annyira összekapcsolta a prímás személyével (személyes fórum), hogy elnöke maga a prím., aki a perekben egyedül v. a társas bíróság elnökeként személyesen v. megbízott útján jár el. Ezzel összefüggésben a ~ működése a prím. akadályoztatása idején szünetelt. 1977 óta a ~ ismét zavartalanul folytatja munkáját. 4 egyhm. bíró van hozzá beosztva. Elnököt az egyes ügyekben alakított bírói tanács élére közülük jelöl ki a prím., esetenkénti külön megbízással. A jegyző jelenleg azonos a Prím. és az Érs. Főszentszéknél. A ~ munkájának felújítását az Apostoli Signatura rendelkezései elismerték, pl. azáltal hogy negyedfokra megbízást adtak az ítélkezésre mo-i egyhm. bíróságnak olyan ügyben, amelyet harmadfokon a ~ döntött el. - A ~ előtt másodfokon eldöntött ügyekben, vagyis az Esztergomi és az Egri Főegyházmegyék ügyeiben már Csernoch János prím. kérte a Sztszéktől a Győri Ppi Bíróság kijelölését harmadfokú ítélkezésre. A Congregatio Consistorialis mégis úgy hagyta jóvá egyszer s mindenkorra a Győri Sztszék fellebbezési fórumként való kijelölését a ~ számára, hogy nem tett említést a ~ről, hanem csupán azt közölte, hogy az esztergomi érs. a győri ordináriust kapta fellebbviteli bíróságul (AAS 1918:451). 1918. X. 22: Csernoch prím. újabb felterjesztést küldött a Kongr-hoz, melyben részletesen ismertette a prím. joghatóságra vonatkozó tört. bizonyítékokat, s egyben kérte fellebbviteli bíráskodási jogának megerősítését. Erre a második felterjesztésre válasz nem érkezett, amit Esztergomban hallgatólagos beleegyezésnek tekintettek. E.P.

Erdő 2003:700.