🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsonyi kódex
következő 🡲

Pozsonyi kódex: premontrei breviárium. - Első része nyomtatott, a második kézzel írott. A nyomtatásban sokat segített Jacques de Bachimont (1512-31) generális apát, Fegyverneky Ferenc sági prépost reformtörekvéseinek nagy támogatója. Tartalmazza a Psalteriumot, a Commune Sanctorumot és a votív misék szövegét. A vele egybekötött 2. rész Somlóvásárhelyen készült az apácaközösség egy tagja számára. - A ~et a 16. sz. derekán a török elől menekülő apácák előbb a bécsi Himmelpforten prem. mon-ba vitték magukkal, majd annak megszűnése után a pozsonyi klarisszákhoz. Az utolsó apátnő, Vásárhelyi Katalin halála (1600) u. a vásárhelyi ktort, annak birtokait, az apácák vagyontárgyait, köztük a ~et is, kir. adományból a pozsonyi klarisszák örökölték. - A ~ben (az →Apor- és →Lányi-kódexhez hasonlóan) feltűnő a m. sztek tiszt-e és az ősi m. lit. hagyomány, melyet az egységesített rendi lit. bevezetése sem tudott teljesen kiszorítani. Gazdag imádsággyűjteménye által a hazai ktor-irod. egyik legértékesebb alkotása. **

Kovács-Legeza 2002.