🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsonyi Érseki Nyomda
következő 🡲

Pozsonyi Érseki Nyomda, 1609-1617: Forgách Ferenc érs. a katolikus megújulás jelentős és hatékony eszközének szánta. A fölszerelést külf-ről szerezték be, és nem az éppen akkor megszűnt egyetlen hazai kat. műhelyből, Nagyszombatból. A ma ismert kb. 20 kiadványából több is Pázmány munkája. A ~ később Nagyszombatra került, ahol azt 1619-20: Nicolaus Mollerus vezette. A harmincéves háború során Bethlen Gábor erdélyi fejed. rátette kezét, majd Kassára, felvidéki székhelyére szállíttatta. Mollerus állt ott is e műhely élén, amelyben 1621-22: prot. kiadványok készültek. Bethlen végül Gyulafehérvárra vitette a fölszerelést, így vált a ~ az ott alapított Fejedelmi nyomda alapjául. 88

M. Kv-szle 1975:9. (Ecsedy Judit: A gyulafehérvári fejed. nyomda eredete) - OSZK Évkv-e 1978:303. (V. Ecsedy Judit: A gyulafehérvári fejed. nyomda második korszaka [1637-1658] és utóélete)