🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pongrátz
következő 🡲

Pongrátz Gellért Mihály, OFMConv (Tata, Komárom vm., 1814. máj. 22.-Nyírbátor, 1880. márc. 30.): tartományfőnök. - A teol. után 1840. X. 30: lépett a r-be. 1843. II. 6: pappá szent. El. isk-ban tanított. Misszióba ment, majd Marosvásárhelyen, Nagyenyeden és Imregen hitszónok. Nagybányán gimn. ig., majd házfőn. 1868: tartfőn. A bécsi Állat- és Növénytani Társ. és a M. Termtud. Társulat tagja. - Fm: Ovidius Naso heroidái, vagyis Őskori hősnők levelei. Ford. Pest, 1873. 88

Szinnyei X:1396. - Monay 1953:97.

Pongrátz Gergely (Szamosújvár, v. Szolnok-Doboka vm., 1932. febr. 18.-Kiskunmajsa, 2005. máj. 18.): mezőgazda, a budapesti Corvin köz főparancsnoka, múzeum- és kápolnaalapító. - Ősi magyar-örmény család leszármazottja. Dédnagyapját, Novák Tivadart 1849: Haynauék lőtték agyon. Apját, Simont (†1956) az I. vh-ban vitézzé avatták, jogi diplomája ellenére terménykereskedő, bútorgyáros, városi pénztáros, 1940: a felszabadult Szamosújvár polgármestere, részt vett a II. vh-ban, utóbb a bpi örmény kat. egyhközs. elnöke; anyja templomi orgonista. 1945: Mátészalkára, majd Soroksárra költöztek, ahol az 1946: kapott 13 holdon gazdálkodtak. ~ mezőgazda okl-et szerzett, 1955: Cegléden a Városi Tanács mezőgazd. oszt. főállattenyésztőjeként 14 termelőszöv. állattenyésztését irányította. 1956. VI. 1-: a Henyelpusztai Áll. Gazd. agronómusa. A forr. kitörésének hírére Bácsalmásról X. 24: visszatért Bp-re; Ernő, Kálmán, Kristóf és Ödön fivérével együtt X. 25: a Corvin közi fölkelőkhöz csatlakozott, akik Bajusz fedőnéven ismerték. Ott a szovjet megszállóknak és a csatlós 'kormánycsapatoknak' ellenálló egyik csoport parancsnoka; XI. 1-: a Corvin köz főparancsnoka. X. 27: Kuzmenov szovjet ezredes fegyverletételt kívánó levelére 9 pontos (szovjet csapatok kivonulása XII. 31-ig, az ÁVH lefegyverzése, Veres Péter kormányalakítása, szabad választások, honvéd karhatalom, a sztálinista vezetők felelősségre vonása, közkegyelem a fölkelőknek, egyenrangú m-szovjet kapcsolatok, követeléseik rádió-beli közlése) ajánlattal válaszoltak. X. 29: a Corvin közi fegyverszüneti tárgyalásokon bizalmatlan volt a komm. párttagokból álló 'forradalmi' kormánnyal s a napokkal előbb még a Corvin közt ostromló (általa 'beküldött'-nek nevezett) Maléter Pállal (1917-58) szemben, elutasította a kormány fegyverletételi fölszólítását. X. 31: a Kilián laktanyában részt vett a Forr. Karhatalmi Biz. megalakításában és X. 30: a Köztársaság téri Pártház ostromában. A XI. 4-i szovjet orvtámadás után (mellyel bevették a Kilián laktanyát) társaival visszaverték a Vörös Hadsereg minden páncélos és gyalogsági támadását. A nehéztüzérségi csapás előtt XI. 9. hajnalán az iratok elégetése után társai többségével elhagyta a Corvin közt, XI. 10-14: a Rákóczi téren még ellenálltak, XI. 15: csoportja szétszéledt. ~ XI. 28: testvéreivel elhagyta Mo-ot, a mechitáristák nyaralójába kerültek Bécsbe, ahol ~ XI. 30: csatlakozott a M. Forradalmi Tanácshoz. Vissza akart térni Mo-ra, de bátyja ezt lakattal az ágyához láncolva megakadályozta. 1957-59: és 1971-89: az USA-ban, 1959-71: Spo-ban élt, itt egy sertéstelepen dolgozott és megnősült. 1957-: Chicagóban a M. Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszöv. aleln., 1967-1982. II: lemondásáig eln. A 70-es években Madridban találkozott Kádár Dániel apáttal, akivel elküldte ottani gyűjtése eredményét a bpi Orlay u. örmény tp. javára. 1989. II. 25: elutasította a 'Nagy Imre és társai' újratemetésén való részvételt. - 1990. III. 12: hazatért, létrehozta a Pesti srác alapítványt, az '56-osok Szöv. főv. elnöke, a Pol. Foglyok Orsz. Szöv. (POFOSZ) tb. eln. 1989-től küzdött a forr. 'reformkommunista' kisajátítása ellen, ezért a hazai pol. életből kirekesztették. - Megszerezte az egykori mátyásföldi szovjet főhadiszállást 56-os bajtársai lakásának, ahová 1993. VII: beköltözhettek. Az ott alapított 56-os múzeumát a bérleti díj emeléseivel ellehetetlenítették, ezért 1995: Kiskunmajsán telepedett le. 56-os múzeumát 1999. III. 14: a Marispuszta volt iskolaépülete 2 szobájában nyitotta meg, Tempfli József pp. áldotta meg. ~ e múzeumban tárlatvezetésekor tört. órákat tartott a valódi '56-ról. A múz-mal szemben - a (hivatalosan) 338 kivégzett bajtársa emlékére - Kapisztrán Szt Jánosnak szentelt 56-os kápolnát építtetett (tervezte: Csete György), melyet az utolsó szovjet megszálló távozása évfordulóján, 2002. VI. 29: áldották meg. - 56-os Ifj. Tábort épített, ahol 2004. VI. 26-: vendégül láthatta 1-1 hétre a Kárpát-medence m. fiataljait. Ennek építése ellenőrzésekor szívrohamban meghalt; 56-os emlékmű-tervét nem valósíthatta meg. - Írása: Élünk (1992:8-9. In memoriam Angyal István. Obersovszky Gyulával és Rajna Tiborral. [Lejegyezte] Szalay László) - M: Corvin köz - 1956. Chicago, 1982. (5. átd. kiad. Bp., 1992, Debrecen, 2004). 88-Szám L.

Napi Mo. 1998:248. sz. (Bánkúty Géza-P. G.-Fónay Jenő: Ötvenhatosok 1956-ról. [Riporter:] Stefka István) - M. Fórum 1992:43. sz. (P. G.: És várom a megváltó dörrenést. [Riporter:] Balaskó Jenő); 2005:21. sz. (P. G. 1932-2005) Arck. - Pesti Hírl. 1992. X. 24. (Z ünnep árnyéka) - M. Nemz. 1994:207. sz. (Rácz Sándor István: Aki P. G. helyére állt. Az egységben hisz az új '56-os vezető. [Riporter:] Kurcz Béla); 2002. X. 22. („Elrabolják tőlünk a forradalmat”), 2005. V. 20. (Stefka István: Elment P. G.) - 1956 kézikv-e. Kronológia. Bp., 1996:405. - Új Mo. 1997. VI. 23. (P. G. szíve és harca) - Erdélyi Örm. Gyökerek 2000. XI. 17. - Ararát 2001. IV. 30. - Kozma Huba: ~. Lakitelek, 2002. - Irving, David: Felkelés! Egy nemzet küzdelme: Mo. 1956. Bp., 2002:655. - Nemzetőr 2005. V. 25. (Orbán Éva: Elhunyt ~, a Corvin köz parancsnoka) Arck.

Pongrátz Lóránt (Bátaszék, Tolna vm., 1911. márc. 29.-Apátfalva, 1970. szept. 14.): plébános. - 1937. III. 14: pappá szent., Csanádpalotán kp., 1938: Innsbruckban tanult tovább, 1939. XI 15: Eleken kp., 1940-41: Makón gimn. hittanár, 1941: a Horthy Miklós Tudegy-en hittud-ból és fil-ból drált. 1941: Szegeden hittanár, 1948: letartóztatták. A Csillag-börtönben, 1950. III. 15-: a váci fegyházban raboskodott. 1952: szabadult, de papi hivatását nem folytathatta. Bátaszéken egyh. adószedő, 1955: Apátfalván a vak, öreg plnos mellett helynök, 1958: plnos. 88

Schem. Csan. 1942:87. (s.v. Pongrácz); 1961:26. - Pilinyi 1943:153. - Tóth 1948:119. - Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. Bern, 1985:352. - Hetényi Varga II:285. (s.v. Pongrácz) - Diós 1999:174. (2824.)